skip to Main Content

Polityka prywatności

1. Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić prywatność użytkowników, publikujemy niniejsze oświadczenie, w którym wyjaśniamy nasze internetowe praktyki informacyjne oraz opcje Użytkowników dotyczące wyboru sposobu, w jaki ich dane są gromadzone i wykorzystywane. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności („Informacja”) dotyczy spółki TalentQuest, LLC oraz jej spółek zależnych („TalentQuest” lub „my”, „nasz”). Określenia „Użytkownik” zawarte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności odnoszą się do Użytkowników naszych Usług, którzy są stroną akceptującą niniejszą Informację o ochronie prywatności. Pracownicy TalentQuest powinni zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności pracowników. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności opisano nasze praktyki ochrony prywatności danych, które gromadzimy podczas interakcji Użytkowników z nami, co obejmuje:

 • Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oraz wszystkich innych witryn internetowych przez nas posiadanych lub kontrolowanych, które odsyłają lub prowadzą do niniejszej Informacji („Witryny internetowe”)
 • Korzystanie z aplikacji udostępnianych przez nas do użytkowania na komputerach i urządzeniach mobilnych lub za ich pośrednictwem („Aplikacje”)
 • Korzystanie z naszych produktów oraz czerpanie z nich korzyści, w tym m.in. z Talent Insights™, ocen behawioralnych, celów, wyników, wynagrodzeń, ankiet 360°, szkoleń, sukcesji, komunikacji oraz analityki („Produkty”)
 • Interakcje z naszym działem obsługi klienta, kontakt poprzez media społecznościowe, publikowanie wpisów na naszych profilach w mediach społecznościowych oraz oznaczanie nas we wpisach Użytkowników w mediach społecznościowych (łącznie „Wiadomości”)
 • Odpowiadanie na ogłoszenia lub ich wyświetlanie, a także uczestnictwo w naszych ankietach, konkursach lub promocjach („Możliwości uczestnictwa”)

Witryny internetowe, Aplikacje, Usługi, Wiadomości i Możliwości uczestnictwa zwane są dalej łącznie „Usługami”.  Niniejsza Informacja dotyczy również Danych osobowych, które otrzymujemy od partnerów biznesowych lub stron trzecich (takich jak Pracodawca lub potencjalny Pracodawca Użytkownika). Poniżej zamieszczone są dalsze informacje na temat gromadzenia przez nas Danych osobowych. Z naszych Usług korzystają nasi klienci, którzy chcą poprawić swoje praktyki w zakresie zarządzania talentem i jego rozwojem („Pracodawcy”), Pracownicy naszych klientów („Użytkownicy”), osoby odwiedzające Witryny internetowe („Odwiedzający Witryny internetowe”) oraz osoby ubiegające się o zatrudnienie u nas („Ubiegający się o pracę”). Korzystanie z Usług oznacza wyrażenie zgody na nasze Warunki korzystania.

Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do witryn internetowych stron trzecich dostępnych za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Niniejsza Informacja nie dotyczy żadnych treści generowanych przez Użytkownika. Nie odpowiadamy za obejście jakichkolwiek ustawień prywatności ani środków bezpieczeństwa Witryny internetowej w związku z powyższym. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że, nawet po usunięciu, kopie takich treści mogą pozostać widoczne na stronach w pamięci podręcznej oraz zarchiwizowanych, a także wtedy, gdy inni użytkownicy skopiowali lub zapisali treści Użytkownika.

2. Dane osobowe, które gromadzimy

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane, które umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika jako osoby lub które odnoszą się do osoby możliwej do zidentyfikowania. Dane osobowe dotyczące Użytkownika gromadzimy w różnych punktach interakcji z naszymi Usługami i z różnych źródeł opisanych poniżej.

Informacje dostarczane przez Użytkownika

Odwiedzający Witryny internetowe

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych.

 Pracodawcy

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych.
 • Informacje handlowe, takie jak dane karty kredytowej lub debetowej, informacje dotyczące rachunku bankowego oraz dane rozliczeniowe, jak również zakupione i/lub używane Aplikacje lub Usługi.
 • Wnioski dotyczące preferencji marketingowych i komunikacji, zainteresowań oraz innych parametrów.
 • Informacje audiowizualne, takie jak rozmowy telefoniczne lub wideo z działem obsługi klienta.

 Użytkownicy

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych.
 • Informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, obywatelstwo, status osoby niepełnosprawnej i stan cywilny.
 • Informacje audiowizualne, takie jak rozmowy telefoniczne lub wideo z działem obsługi klienta.
 • Informacje dotyczące mediów społecznościowych, zgodnie z ustawieniami konta Użytkownika w serwisie społecznościowym, takie jak lokalizacja, zameldowania, działania, zainteresowania, zdjęcia, aktualizacje statusu i lista znajomych.

 Ubiegający się o pracę

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych.
 • Informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, obywatelstwo, status osoby niepełnosprawnej i stan cywilny.
 • Informacje dotyczące zatrudnienia, takie jak historia zatrudnienia, nazwy i adresy obecnego i byłego pracodawcy, zawód lub tytuł służbowy/stanowisko, informacje identyfikacyjne pracodawcy/pracownika, informacje na temat wydatków, dane podatkowe i informacje o innych należnościach podlegających potrąceniu oraz dane kontaktowe w razie nagłych wypadków.

Informacje gromadzone automatycznie

Podobnie jak wiele firm, my i/lub nasi usługodawcy możemy automatycznie gromadzić i/lub przechowywać określone informacje podczas odwiedzania Usług lub interakcji z nimi („Informacje o użytkowaniu”). Te Informacje o użytkowaniu mogą być przechowywane i/lub dostępne z komputera osobistego, laptopa, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenia („Urządzenie”) za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza nasze Usługi lub wchodzi z nimi w interakcję. Informacje o użytkowaniu mogą obejmować:

 • Adres IP, identyfikator IDFA, identyfikator reklamowy Android/Google, IMEI lub inny unikalny identyfikator;
 • Funkcjonalność Urządzenia Użytkownika (w tym przeglądarka, język przeglądarki, ustawienia i zachowanie, system operacyjny, sprzęt, informacje o sieci komórkowej);
 • Strony odsyłające i wychodzące oraz adresy URL;
 • Odwiedzane obszary Witryny i działania w nich, w tym zapamiętywanie Użytkownika i jego preferencji;
 • Lokalizacja Urządzenia Użytkownika lub inne informacje o lokalizacji, w tym kod pocztowy, stan lub kraj, z którego uzyskano dostęp do Usług;
 • Charakterystyka Urządzenia Użytkownika;
 • Niektóre inne dane Urządzenia, w tym pora dnia, w której Użytkownik odwiedza nasze Witryny internetowe, lub inne informacje wykorzystywane do dostarczania analiz lub innych informacji o użytkowaniu;
 • Informacje o aktywności Użytkownika związanej z naszymi wiadomościami e-mail; oraz
 • Informacje statystyczne o sposobie, w jaki zarówno niezarejestrowani, jak i zarejestrowani Użytkownicy łącznie korzystają z Witryn i Usług. Te informacje zbiorcze pochodzą z Danych osobowych, ale nie można ich powiązać z Użytkownikiem ani jego przeglądarką internetową.

Informacje zebrane od stron trzecich

Witryny mogą zawierać funkcje, które umożliwiają określone rodzaje interakcji między Witrynami a kontem Użytkownika w witrynie internetowej lub aplikacji strony trzeciej. Korzystanie z takich funkcji może wiązać się z dostarczaniem nam informacji przez stronę zewnętrzną. Możemy na przykład uzyskiwać informacje o ruchu i korzystaniu z naszej witryny od osób trzecich. Te strony trzecie wykorzystują również pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu przechwytywania informacji o interakcjach Użytkownika z nami. Nie mamy kontroli nad informacjami gromadzonymi, wykorzystywanymi i udostępnianymi przez te strony trzecie. Zachęcamy do zapoznania się z Oświadczeniami tych stron trzecich, aby zrozumieć ich praktyki w zakresie prywatności.

3. Gdzie gromadzimy dane

 • Rejestracja w naszych Usługach – Aby korzystać z niektórych z naszych Usług, należy w pierwszej kolejności utworzyć nazwę Użytkownika oraz hasło.
 • Od Pracodawców (lub potencjalnego pracodawcy) – Gromadzimy dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail). Możemy wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z Użytkownikiem w związku z Usługami.
 • Opłata za Usługi – Gromadzimy Dane osobowe w celu realizacji zamówienia i w przypadku złożenia wniosku o Usługi.
 • Zapytanie o nasze Usługi lub prośba o informacje lub materiały – Gromadzimy Dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o wycenę lub zapytanie o nasze Usługi.
 • Kontakt z Centrum obsługi klienta – Gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownik się z nami kontaktuje, komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub Usług czatu online oraz gdy kontaktuje się z działem obsługi klienta. Komunikacja werbalna może być nagrywana w ramach zapewniania jakości oraz w celach szkoleniowych.
 • Media społecznościowe – Gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownik decyduje się na uczestnictwo w naszych aktywnościach w mediach społecznościowych lub korzysta z naszych ofert. Możemy również umożliwić Użytkownikowi wzięcie udziału w konkursach obejmujących dostarczenie zdjęć, które Użytkownik może następni udostępnić swoim kontaktom w mediach społecznościowych w celu głosowania, udostępniania ofert lub innych promocji.
 • Wniosek o zatrudnienie – Gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownik decyduje się na przesłanie internetowego wniosku o zatrudnienie w naszej firmie, aby ocenić wniosek pod kątem dopasowania do danego stanowiska.

4. Sposoby wykorzystywania danych

TalentQuest może wykorzystywać dostarczone Dane osobowe w następujący sposób:

 • W celu oferowania i dostarczania naszych Usług i wspierania podstawowej działalności gospodarczej
 • W celu obsługi lub realizacji zamówień, w tym komunikowania się z Użytkownikiem w kwestii naszych Usług, wysłania potwierdzenia złożenia zamówienia, rejestracji i utrzymywania konta Użytkownika, a także udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane do działu obsługi klienta w związku ze świadczonymi przez nas Usługami
 • W celu personalizacji doświadczenia Użytkownika poprzez wyświetlanie treści bazujących na zainteresowaniach Użytkownik
 • W celu utrzymywania relacji z klientami i dostarczania informacji oraz powiadomień o zmianach dotyczących naszych Witryn internetowych, Warunków użytkowania i/lub niniejszej Informacji
 • W ramach wewnętrznych procesów biznesowych, uwierzytelniania, zapobiegania stratom i oszustwom, utrzymania bezpieczeństwa publicznego i zgodności z przepisami
 • Do celów marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania zaproszeń do uczestnictwa w konkursach, przekazywania darmowych nagród i promocji; do wysyłania informacji o naszych produktach lub usługach; oraz do wysyłania informacji o nowych lub zaktualizowanych produktach, a także wiadomości i informacji, o które wnioskowano za pośrednictwem subskrypcji biuletynu
 • W celu prowadzenia badań, analiz i działań reklamowych
 • W celu zaproszenia do uczestnictwa w badaniach opinii użytkowników lub poproszenia o opinię zwrotną dotyczącą niniejszej Witryny internetowej albo naszych produktów
 • Do wewnętrznych działań statystycznych, marketingowych i operacyjnych, takich jak pomiar i zrozumienie trendów demograficznych, trendów dotyczących użytkowników, zainteresowań użytkowników i innych trendów naszych użytkowników
 • W celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych Witryn internetowych oraz działalności
 • W celu badania, zapobiegania, obrony lub podjęcia innego działania w związku z naruszeniami naszej Informacji lub naszych Warunków użytkowania, działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzewanym nadużyciem lub sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem naszych praw ustawowych lub praw ustawowych innych podmiotów
 • W celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń

TalentQuest może gromadzić informacje dotyczące użytkowania Witryn internetowych, takie jak rodzaj wykorzystywanych Usług i codzienna liczba użytkowników. Informacje te są gromadzone w formie zagregowanej, bez identyfikacji poszczególnych użytkowników. TalentQuest może użyć tych zagregowanych, nieumożliwiających identyfikacji danych statystycznych do analizy statystycznej, badań, marketingu lub podobnych celów promocyjnych. Ponadto, TalentQuest analizuje zagregowane dane w ramach bieżących działań w celu weryfikacji i ulepszania naszych produktów.

5. Wiadomości z witryn

Powiadomienia dotyczące Usług – W razie konieczności będziemy przesyłać powiadomienia dotyczące Usług. Jeśli Użytkownik uczestniczy na przykład w ocenie pracowniczej lub ankiecie „Informacje zwrotne 360”, prześlemy mu wiadomość e-mail z powiadomieniem. W niektórych przypadkach możemy również wysłać inne wiadomości e-mail z powiadomieniem/przypomnieniem, które są związane z procesem zarządzania wynikami. Zasadniczo mona zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, ponieważ nie są to wiadomości o charakterze promocyjnym. Aby zrezygnować z procesu „Informacje zwrotne 360” oraz z wiadomości e-mail z nim związanych, należy postępować zgodnie z procedurą rezygnacji przedstawioną w otrzymanej wiadomości e-mail. Pracodawcy mają możliwość dezaktywacji kont Użytkowników.

Obsługa klienta – Będziemy się komunikować z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, aby świadczyć zamówione Usługi oraz zarządzać jego kontem. Kontakt będzie nawiązywany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, zgodnie z uzasadnionym wskazaniem.

6. Jak ujawniamy Dane osobowe

TalentQuest nie jest jedynym właścicielem informacji gromadzonych na platformie TalentQuest. Dane osobowe Użytkowników przekazane nam w związku z naszymi Usługami mogą być udostępniane Pracodawcy w związku z użytkowaniem Usług TalentQuest.

Możemy ujawniać dostarczone Dane osobowe w następujący sposób:

 • Zagregowane dane – Możemy ujawniać zagregowane dane do celów weryfikacji, sprawdzenia wiarygodności i badań normatywnych. Należy jednak pamiętać, że dane w takich analizach nie umożliwiają wskazania tożsamości poszczególnych osób.
 • Dane osobowe – Możemy ujawniać Dane osobowe dostarczane przez Użytkownika Pracodawcy. Możemy również udostępniać Dane osobowe Użytkownika firmom świadczącym nam usługi lub dostarczającym Usługi w naszym imieniu. Obejmuje to świadczenie pewnych Usług, jak ma to na przykład miejsce w przypadku współpracujących z nami dostawców, którzy przeprowadzają oceny behawioralne i testy osobowości. W takich przypadkach wymagamy od tych firm wprowadzenia zabezpieczeń gwarantujących ochronę danych Użytkowników.
 • Przejęcie – Jeśli nasza firma lub nasze aktywa zostaną przejęte przez inną spółkę, spółka przejmująca przejmie odpowiedzialność za informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Przejmie również prawa oraz obowiązki dotyczące informacji zgromadzonych przez nas za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, jak opisano w niniejszej Informacji.
 • Wymóg prawny – Ujawnimy Dane osobowe użytkownika (i), gdy będzie tego wymagać od nas prawo lub postępowanie sądowe, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym na podstawie egzekwowalnego żądania władz lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także (iii) w przypadku, gdy będziemy przekonani, że ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, bądź też w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego działania niezgodnego z prawem.

7. Łącza do innych witryn

Nasze Witryny internetowe mogą zawierać łącza stron trzecich, obejmować integracje stron trzecich oraz oferować usługę pod wspólną marką lub pod marką strony trzeciej (dalej łącznie „Inne łącza i witryny internetowe”). Użytkownik może przekazywać informacje (w tym Dane osobowe i inne informacje) bezpośrednio stronie trzeciej (która może obejmować określonych Dostawców Usług) i/lub nam za pośrednictwem tych Innych łączy i witryn internetowych. Ponieważ te Inne łącza i witryny internetowe mogą nie być hostowane ani kontrolowane przez nas, nie odpowiadamy za praktyki ochrony prywatności tych Innych łączy i witryn internetowych ani za oferowane tam treści.

Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do praktyk informacyjnych tych Innych łączy i witryn internetowych. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z politykami prywatności tych Innych łączy i witryn internetowych.

8. Wybór / Klauzula opt-out

Uczestnictwo Użytkownika w oferowanych Usługach (np. oceny pracownika, zarządzanie celami, ankieta Informacje zwrotne 360, oceny przed zatrudnieniem, planowanie sukcesji, zarządzanie kształceniem, komunikacja, zarządzanie wynagrodzeniami i wszelkie inne Usługi oferowane przez nas w przyszłości) zależy od relacji Użytkownika z Pracodawcą. Informacja dla Użytkowników: należy omówić ze swoim Pracodawcą kwestię rezygnacji z uczestnictwa w naszych Usługach.

W przypadku wiadomości marketingowych Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji, znajdujący się w wiadomościach e-mail. Można również skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

9. Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika w celu zapisywania pewnych informacji. Nasze Witryny internetowe wykorzystują pliki cookie. Podczas wizyty w naszych Witrynach internetowych zachowujemy dane dotyczące działań Odwiedzającego Witrynę internetową w danej sesji na naszych serwerach. Tymczasowy token sesji umożliwia jednoznaczną identyfikację konkretnej sesji. Przechowujemy taki token w pliku cookie sesji.

Wykorzystujemy pliki cookie zawierające identyfikatory sesji i/lub trwałe pliki cookie. Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwiać użytkownikom poruszanie się po naszych Witrynach internetowych. Plik cookie zawierający identyfikator sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki. Nie zawiera żadnych danych osobowych. Trwały plik cookie pozostaje zapisany na dysku twardym przez dłuższy czas. Trwałe pliki cookie można usunąć, wykonując następujące instrukcje zawarte w pliku pomocy używanej przeglądarki internetowej. (Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj: microsoft.com/info/cookies.mspx)

Ustawiamy trwały plik cookie tak, aby przechowywał identyfikator logowania Użytkownika oraz aby nie było konieczne każdorazowe wprowadzanie identyfikatora na ekranie logowania.

W przypadku odrzucenia plików cookie Użytkownik może nadal korzystać z naszych Witryn internetowych, ale możliwość korzystania z niektórych obszarów naszych Witryn internetowych może być wtedy ograniczona.

10. Odmowa śledzenia

Niektóre przeglądarki internetowe zaczęły już oferować tzw. mechanizmy żądania „nie śledź”, dzięki którym użytkownicy przeglądarek mogą automatycznie informować odwiedzane witryny o swoich preferencjach dotyczących prywatności. Przeglądarki internetowe zaczęły uwzględniać te funkcje względnie niedawno i nie ma jeszcze zgodności co do tego, jakie działania powinna podjąć witryna internetowa w momencie otrzymania sygnału odmowy śledzenia z przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę, a także jakie ograniczenia dotyczące gromadzenia informacji lub użytkowania powinny być zastosowane w przypadku otrzymania sygnału odmowy śledzenia. Wskutek powyższego nasze Witryny internetowe obecnie nie odpowiadają na sygnały odmowy śledzenia.

Nie upoważniamy stron trzecich, takich jak sieci reklamowe, do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację dotyczących aktywności online danego użytkownika w dłuższej perspektywie czasowej i w różnych witrynach internetowych, gdy dany użytkownik korzysta z naszych usług.

 

Te pliki cookie są niezbędne do dostarczania Usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i umożliwiają użytkownikowi korzystanie z niektórych z funkcji Witryny. Bez tych plików cookie żądane Usługi nie mogą być dostarczone. Wykorzystujemy te pliki cookie wyłącznie w celu dostarczania użytkownikowi tych Usług.

Te pliki cookie umożliwiają naszej Witrynie internetowej zapamiętanie wyborów dokonanych podczas jej odwiedzin. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wyboru preferencji podczas każdej wizyty w naszej Witrynie internetowej.

Te pliki cookie gromadzą informacje o ruchu w naszej Witrynie internetowej oraz o tym, jak poszczególni użytkownicy wykorzystują naszą Witrynę internetową. Zgromadzone informacje mogą obejmować typy informacji opisane wyżej w sekcji zatytułowanej „Informacje gromadzone automatycznie”. Wykorzystujemy te informacje w celu skuteczniejszej obsługi naszej Witryny internetowej, gromadzenia ogólnych informacji demograficznych, monitorowania poziomu aktywności w naszej Witrynie oraz ulepszania Witryny internetowej. W tym celu wykorzystujemy usługę Google Analytics. Usługa Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie Google Analytics znajduje się tutaj. Informacje o sposobie, w jaki Google chroni dane osobowe, znajdują się tutaj. Użytkownik może uniemożliwić wykorzystywanie usługi Google Analytics w połączeniu z użytkowaniem przez niego naszej Witryny internetowej, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną tutaj.

Te pliki cookie są wykorzystywane, gdy Użytkownik udostępnia swoje informacje za pośrednictwem przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub polubienia (lub podobnego) w naszej Witrynie internetowej oraz gdy łączy swoje konto lub nawiązuje interakcje z naszymi treściami w witrynach mediów społecznościowych lub za ich pośrednictwem, np. Facebook lub Twitter. Portal społecznościowy zapisze taką informację. Portale społecznościowe wykorzystują własne pliki cookie.

Te pliki cookie śledzą zachowanie w witrynie internetowej w celu umożliwienia nam oraz sieciom reklamowym stron trzecich wyświetlanie reklam, które mogą zainteresować Użytkownika. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania w celu grupowania użytkownika z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach lub zachowaniu w witrynie internetowej. Bazując na plikach cookie, które sieć reklamowa strony trzeciej ustawia w naszej Witrynie internetowej i innych witrynach, reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań Użytkownika w naszej Witrynie internetowej oraz podczas wizyty Użytkownika w witrynach internetowych stron trzecich. Pliki cookie można wyłączyć zgodnie z wcześniejszym opisem. Można także zrezygnować z wykorzystywania informacji o zachowaniu w witrynie internetowej do celów reklamy ukierunkowanej. Instrukcje rezygnacji znajdują się w sekcji „Twoje wybory” w części „Ukierunkowana reklama online” niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Zgodnie z niektórymi przepisami prawa stanowego Stanów Zjednoczonych gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookie stron trzecich do celów marketingu ukierunkowanego i podobnych może zostać uznane za „sprzedaż danych”. W celu rezygnacji ze zautomatyzowanej sprzedaży Danych osobowych należy kliknąć tutaj.

11. Dostęp do Danych osobowych

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika ulegną zmianie, można je zaktualizować, wprowadzając zmiany na stronie profilu osobistego lub wysyłając administratorowi Pracodawcy wiadomość e-mail. Dostęp do strony profilu jest możliwy wyłącznie poprzez kliknięcie łącza profilu na stronie głównej TalentQuest.

Dostęp do danych osobowych, które są przechowywane przez TalentQuest (takie jak oceny czy raporty z ankiety Informacje zwrotne 360), jest zapewniany według uznania Pracodawcy Użytkownika.

12. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważne. Wprowadzane przez Użytkowników dane są szyfrowane z pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). (Więcej informacji o technologii SSL można uzyskać pod adresem: http://www.verisign.com/ssl/ssl-information-center/how-ssl-security-works/)

W celu ochrony dostarczanych nam danych osobowych zarówno podczas ich przesyłania, jak i odbierania, przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych. Niemniej jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani elektronicznego przechowywania danych nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. W związku z tym, mimo że podejmujemy wszelkie wysiłki mające na celu stosowanie komercyjnie akceptowalnych środków ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa w naszych Witrynach internetowych zachęcamy do kontaktu pod adresem privacyofficer@talentquest.com.

13. Prywatność dzieci

Nasze Witryny nie są skierowane do dzieci poniżej 18. roku życia i świadomie nie gromadzimy ani nie otrzymujemy od nich Danych osobowych. W ograniczonych przypadkach Pracodawcy mogą wykorzystywać nasze Aplikacje do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dzieci w wieku od 13 do 16 lat, ale wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i przypuszcza, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe jego dziecka, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas pod adresem e-mail privacyofficer@talentquest.com.

14. Międzynarodowy transfer danych

Prowadzimy działalność na skalę międzynarodową, dlatego możemy przekazywać dane osobowe poza granice kraju, w tym z terenu EOG i Kanady do Stanów Zjednoczonych w ramach przetwarzania i przechowywania oraz do Indii w ramach przetwarzania, zależnie od Usług wykorzystywanych przez Użytkownika. Informacje zgromadzone za pośrednictwem tych Witryn internetowych mogą być dostarczane na serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Korzystając z naszych Witryn internetowych, użytkownik wyraża zgodę na transfer tych danych osobowych oraz na wykorzystanie przez nas takich danych osobowych, jak wskazano w niniejszej Informacji; jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, musi zapoznać się z treścią naszego Powiadomienia o Tarczy Prywatności UE-USA, aby uzyskać informacje o prawach przysługujących mu w odniesieniu do danych osobowych.

15. Kalifornijskie prawo do prywatności

Ta część naszej Informacji ma zastosowanie do konsumentów mieszkających w stanie Kalifornia. Dołączamy niniejszą sekcję w celu zapewnienia zgodności z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) z roku 2018 oraz innymi kalifornijskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym oświadczeniu i określone w CCPA mają to samo znaczenie.

Jeśli użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia, może skorzystać z następujących praw. Będziemy honorować otrzymane wnioski w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i w czasie przewidzianym przez prawo.

Prawo dostępu i informacji dotyczących Danych osobowych

Użytkownik ma prawo żądania, abyśmy ujawnili mu kategorie i określone Dane osobowe, które zgromadziliśmy na jego temat. W szczególności użytkownik ma prawo żądania, abyśmy ujawnili mu następujące informacje, w każdym przypadku w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających jego żądanie:

 • Kategorie Danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat Użytkownika.
 • Kategorie źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe.
 • Nasz cel biznesowy lub handlowy gromadzenia lub sprzedaży tych Danych osobowych.
 • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te Dane osobowe.
 • Konkretne Dane osobowe, które zgromadziliśmy na temat Użytkownika.
 • Kategorie Danych osobowych dotyczących użytkownika, jeśli takie istnieją, które ujawniliśmy odpłatnie lub w zamian za wynagrodzenie, oraz kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy te dane, według kategorii Danych osobowych dla każdej strony trzeciej, której ujawniliśmy Dane osobowe; oraz
 • Kategorie Danych osobowych na temat Użytkownika, które ujawniliśmy w celach biznesowych.
 • Kategorie wrażliwych danych osobowych, które mają być gromadzone, oraz cele, do których kategorie wrażliwych danych osobowych są gromadzone lub wykorzystywane, a także czy takie dane są sprzedawane lub udostępniane.

Prawo do usunięcia Danych osobowych

Użytkownik ma prawo żądania, abyśmy usunęli zgromadzone Dane osobowe, które dotyczą użytkownika. Mogą istnieć pewne wyjątki od naszego obowiązku usunięcia danych użytkownika, jeśli na przykład ma on już u nas konto lub transakcję lub jeśli mamy uzasadniony powód biznesowy do przechowywania jego danych.

Prawo do poprawiania Danych osobowych

Użytkownik ma prawo żądania, abyśmy poprawili wszelkie niedokładne dane, które dotyczą użytkownika.

Prawo do rezygnacji

Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania Danych osobowych. Termin „sprzedaż” używany w ramach CCPA może różnić się pod względem zakresu, porównując z przypuszczalną definicją. Może na przykład obejmować udostępnianie informacji w zamian za cokolwiek wartościowego, co nie ogranicza się do wymiany pieniędzy. Co więcej, pewne zachowania nie są uważane za sprzedaż, np. gdy dane osobowe są udostępniane usługodawcy, któremu umowa zabrania wykorzystywania danych osobowych do jakichkolwiek celów innych niż konkretne żądanie usługi.

Możemy ujawnić niektóre kategorie informacji, które gromadzimy na temat Użytkownika, stronom trzecim. Może to obejmować wykorzystanie analitycznych plików cookie stron trzecich lub innych technologii, które można uznać za „sprzedaż” w rozumieniu CCPA. Zgodnie z CCPA, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma on prawo zrezygnować z takiej sprzedaży, klikając łącze „Nie sprzedawaj moich danych osobowych” w stopce tej strony.

Jesteśmy również zobowiązani do przeprowadzania globalnych kontroli ochrony prywatności, które są sygnałami preferencji rezygnacji inicjowanymi przez osobę fizyczną na poziomie przeglądarki. Więcej informacji na temat Globalnej kontroli ochrony prywatności znajduje się tutaj.

Prawo do niedyskryminacji

Nie możemy dyskryminować Użytkownika dlatego, że skorzystał z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, w tym poprzez:

 • Odmowę dostępu do towarów lub usług;
 • Naliczenie innych cen lub stawek za towary lub usługi; m.in. poprzez stosowanie zniżek lub innych korzyści, bądź też nałożenie kar
 • Dostarczenie towarów lub usług innej ilości lub jakości lub
 • Sugerowanie, że możliwe jest otrzymanie innej ceny lub stawki za towary lub Usługi bądź towarów lub usług też innej ilości lub jakości.

Obejmuje to prawo obecnych i przyszłych pracowników do ochrony przed działaniami odwetowymi za korzystanie z ich praw wynikających z CCPA.

Jednakże, zgodnie z przepisami CCPA, możemy zaoferować pewne zachęty finansowe. Wszelkie oferowane przez nas zachęty finansowe dozwolone przez CCPA będą w sposób uzasadniony powiązane z wartością Danych osobowych użytkownika. Udział w programie zachęt finansowych wymaga uprzedniej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie.

Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy

Poniżej znajduje się podsumowanie sposobów, na jakie obecnie gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe, a także sposobów, na jakie gromadziliśmy, wykorzystywaliśmy i udostępnialiśmy informacje w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W szczególności, w ostatnich 12 miesiącach zgromadziliśmy następujące kategorie danych osobowych konsumentów:

Kategoria A: Identyfikatory.
Przykłady: Prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator online adresu IP, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu i inne podobne identyfikatory.
Gromadzenie: TAK

Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienionych w kalifornijskiej ustawie o danych klientów [Cal. Civ. Code § 1798.80(e)].
Przykłady: Imię i nazwisko, numer ubezpieczenia zdrowotnego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, edukacja, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje finansowe. Niektóre dane osobowe uwzględnione w tej kategorii mogą pokrywać się z danymi w innych kategoriach.
Gromadzenie: TAK

Kategoria C: Cechy objęte ochroną na mocy prawa stanu Kalifornia lub federalnego.
Przykłady: Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, płeć (w tym płeć społeczno-kulturowa, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane choroby), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowy, informacje genetyczne (w tym informacje genetyczne o charakterze rodzinnym).
Gromadzenie: TAK

Kategoria D: Informacje handlowe.
Przykłady: Rejestr własności prywatnej, produkty lub Usługi zakupione, uzyskane lub rozważane, bądź też inna historia zakupów albo konsumencka bądź tendencje ich dotyczące.
Gromadzenie: TAK

Kategoria E: Dane biometryczne.
Przykłady: Cechy fizjologiczne, biologiczne i behawioralne, które można wykorzystać do ustalenia tożsamości jednostki, takie jak obraz tęczówki lub siatkówki, odciski palców, matematyczne odpowiedniki twarzy i zapis głosu, wzór lub rytm naciśnięć klawiszy.
Gromadzenie: NIE

Kategoria F: Aktywność internetowa lub podobna aktywność w sieci.
Przykłady: Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacja lub reklama.
Gromadzenie: TAK

Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.
Przykłady: Dokładna lokalizacja, np. pochodząca ze współrzędnych GPS lub danych telemetrycznych.
Gromadzenie: TAK

Kategoria H: Informacje sensoryczne.
Przykłady: Nagrania audio z sesji szkoleniowej.
Gromadzenie: TAK

Kategoria I: Dane osobowe lub dane dotyczące zatrudnienia.
Przykłady: Historia wcześniejszego lub obecnego zatrudnienia i oceny wyników.
Gromadzenie: TAK

Kategoria J: Niepubliczne informacje umożliwiające identyfikację (zgodnie z FERPA).
Przykłady: Imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, zapisy biometryczne, inne pośrednie identyfikatory, takie jak data i miejsce urodzenia lub nazwisko panieńskie matki, a także inne informacje powiązane lub możliwe do powiązania z kursantem, wystarczające do określenia tożsamości kursanta przez stronę trzecią.
Gromadzenie: TAK

Kategoria K: Wnioski wyciągnięte na podstawie innych danych osobowych.
Przykłady: Profil odzwierciedlający preferencje danej osoby, jej cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, umiejętności i zdolności.
Gromadzenie: TAK

Kategoria L: Wrażliwe dane osobowe

Przykłady: informacje zdrowotne, pochodzenie rasowe/etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne/filozoficzne, dane genetyczne, dane biometryczne, życie intymne / orientacja seksualna, treść poczty, e-maili i SMS-ów, dokładne dane geolokalizacyjne, ubezpieczenie społeczne, prawo jazdy, państwowy dowód osobisty, lub numer paszportu, login do konta, rachunek finansowy, numer karty debetowej lub kredytowej.

Gromadzenie: TAK

Uzyskujemy wymienione powyżej kategorie Danych osobowych z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio i pośrednio od naszych klientów lub ich przedstawicieli.
 • Bezpośrednio i pośrednio od konsumentów. Na przykład poprzez informacje, które gromadzimy od naszych klientów podczas dostarczania im Usług.
 • Bezpośrednio i pośrednio z aktywności w naszych witrynach internetowych. Na przykład ze zgłoszeń za pośrednictwem portalu w naszej witrynie internetowej lub z automatycznie zgromadzonych informacji na temat użytkowania witryny internetowej.
 • Od stron trzecich, które wchodzą z nami w interakcje w związku z wykonywanymi przez nas Usługami.

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii Danych osobowych ani wykorzystywać gromadzonych przez nas Danych osobowych do znacząco odmiennych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez dostarczenia powiadomienia.

Udostępnianie Danych osobowych

Możemy ujawniać Twoje Dane osobowe stronom trzecim do celów biznesowych. Podczas ujawniania przez nas Danych osobowych w celach biznesowych zawieramy umowę, która zawiera opis celu i wymaga od odbiorcy dochowania poufności Danych osobowych oraz niewykorzystywania ich do celów innych niż wykonanie umowy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie Danych osobowych do celów biznesowych:

Kategoria A: Identyfikatory. Kategoria B: Kategorie Danych osobowych kalifornijskiej ustawy o danych klientów. Kategoria C: Cechy objęte ochroną na mocy prawa stanu Kalifornia lub federalnego. Kategoria I: Dane osobowe lub dane dotyczące zatrudnienia.

Ujawniamy Dane osobowe do celów biznesowych następującym kategoriom stron trzecich:

Nasze jednostki powiązane

Dostawcy usług

Pracodawcy / strony trzecie, które otrzymają upoważnienie Użytkownika do ujawnienia jego Danych osobowych w związku z dostarczanymi przez nas produktami lub Usługami

W ostatnich 12 miesiącach nie sprzedaliśmy żadnych Danych osobowych. Udostępniliśmy Dane osobowe Użytkowników ich Pracodawcom oraz naszym Dostawcom usług, jak opisano powyżej. Należy pamiętać, że ustawa CCPA definiuje sprzedaż w sposób ogólny, co oznacza, że fakt wykorzystywania narzędzi analitycznych w naszych witrynach internetowych, może być na przykład traktowany jako sprzedaż według prawa kalifornijskiego. Wskutek tego, nawet jeśli nie otrzymujemy zapłaty za dane, a odbiorca wykorzystuje dane do własnych celów, samo ujawnienie Danych osobowych odbiorcy może być traktowane jako sprzedaż według przepisów CCPA.

Korzystanie z kalifornijskiego prawa do prywatności

W celu skorzystania z opisanych wyżej praw dostępu, przeniesienia danych i usunięcia należy przesłać weryfikowalny wniosek konsumencki za pomocą jednej z następujących opcji:

Wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyofficer@talentquest.com lub

Dzwoniąc pod numer 833.523.1171

Odwiedzając stronę składania wniosków o egzekwowanie praw CCPA

Wyłącznie Użytkownik lub osoba upoważniona przez Użytkownika do działania w jego imieniu może wystąpić z weryfikowalnym wnioskiem konsumenckim dotyczącym Danych osobowych Użytkownika. Użytkownik może również wystąpić z weryfikowalnym wnioskiem konsumenckim w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka, w zakresie, w jakim dysponujemy informacjami związanymi z osobami niepełnoletnimi. Potwierdzimy otrzymanie wniosku w ciągu 10 dni roboczych wraz z przekazaniem opisu naszego procesu weryfikacji. Jeśli będziemy w stanie potwierdzić tożsamość Użytkownika, odpowiemy na wniosek w ciągu 45 dni kalendarzowych. Wnioski o usunięcie wymagają niezależnego potwierdzenia przez Użytkownika zamiaru usunięciach danych.

Weryfikowalny wniosek konsumencki dotyczący uzyskania dostępu lub przeniesienia danych można złożyć jedynie dwukrotnie w okresie 12 miesięcy. Weryfikowalny wniosek konsumencki musi:

Dostarczać informacje, które umożliwią nam w uzasadniony sposób potwierdzić, że wnioskodawca to Użytkownik, którego Dane osobowe zgromadziliśmy, lub też wnioskodawca jest upoważnionym przedstawicielem takiego Użytkownika.

Wystarczająco dokładnie opisywać żądanie, tak abyśmy mogli je należycie zrozumieć, ocenić i udzielić odpowiedzi.

Nie możemy odpowiedzieć na wniosek ani dostarczyć Danych osobowych, gdy nie możemy potwierdzić tożsamości Użytkownika lub prawa do złożenia wniosku, a także potwierdzić, że Dane osobowe odnoszą się do Użytkownika. Złożenie weryfikowalnego wniosku konsumenckiego nie wymaga utworzenia konta. Wykorzystamy Dane osobowe dostarczone w weryfikowalnym wniosku konsumenckim jedynie w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy lub prawa do złożenia wniosku.

Termin i forma odpowiedzi
Staramy się odpowiedzieć na weryfikowalny wniosek konsumencki w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do 90 dni), pisemnie poinformujemy o przyczynie i okresie przedłużenia. Jeśli Użytkownik ma u nas konto, dostarczymy pisemną odpowiedź na to konto. Jeśli Użytkownik nie ma u nas konta, dostarczymy pisemną odpowiedź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, zgodnie z wybraną opcją. Wszelkie ujawnione przez nas informacje będą dotyczyć wyłącznie okresu 12 miesięcy poprzedzającego otrzymanie weryfikowalnego wniosku konsumenckiego. W odpowiedzi zawarte będzie również wyjaśnienie przyczyn, dla których nie możemy uwzględnić wniosku, o ile ma to zastosowanie. W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy gotowy do użycia format, w którym dostarczone będą Dane osobowe. Umożliwi to bezproblemowe przeniesienie danych z jednego formatu na inny.

Nie pobieramy opłaty za przetworzenie ani odpowiedź na weryfikowalny wniosek konsumencki, chyba że jest on nadmierny, ponawiany lub w sposób oczywisty bezzasadny. W przypadku ustalenia, że wniosek wymaga uiszczenia opłaty, podamy przyczynę podjęcia takiej decyzji i przedstawimy szacunkowy koszt przed realizacją wniosku.

Udostępnianie danych do celów marketingu bezpośredniego

 • 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code § 1798.83) zezwala ponadto mieszkańcom Kalifornii na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas Danych osobowych stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, może poprosić nas o powstrzymanie się od udostępniania jego Danych osobowych niektórym naszym podmiotom stowarzyszonym i innym stronom trzecim do ich celów marketingowych. Prosimy o przedstawienie nam swoich preferencji poprzez kontakt z nami, korzystając z poniższych informacji.

16. Prawa użytkownika do prywatności w stanie Wirginia

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Wirginia, zgodnie z ustawą o ochronie danych konsumentów stanu Wirginia (Virginia Consumer Data Protection Act) ma prawo, na zweryfikowany wniosek, do:

 • Potwierdzenia, czy administrator przetwarza jego dane osobowe, i uzyskania dostępu do tych danych osobowych;
 • Poprawienia nieścisłości w jego danych osobowych;
 • Usunięcia jego danych osobowych;
 • Otrzymania kopii wcześniej przekazanych nam jego danych osobowych w formacie przenośnym i, jeśli jest to technicznie wykonalne, łatwym do wykorzystania formacie, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Zrezygnowania z przetwarzania jego danych osobowych do celów (i) reklamy ukierunkowanej, (ii) sprzedaży danych osobowych lub (iii) profilowania w celu podejmowania decyzji, które wywołują prawne lub podobnie istotne skutki dla konsumenta.

W celu skorzystania z tych praw użytkownik może złożyć wniosek o potwierdzenie, dostęp, sprostowanie, usunięcie, uzyskanie kopii lub zrezygnowanie z przetwarzania jego danych osobowych do celów reklamy, sprzedaży lub profilowania poprzez kontakt z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

W celu uzyskania informacji możemy wymagać od użytkownika potwierdzenia jego tożsamości i miejsca zamieszkania. Użytkownik jest uprawniony do złożenia takiego wniosku maksymalnie dwa razy do roku. W przypadku wiadomości e-mail w temacie należy podać „Prawa do prywatności w stanie Wirginia”. Konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz potwierdzenie faktu bycia rezydentem stanu Wirginia. Rozpatrzymy wniosek w ciągu 45 dni lub poinformujemy, jeśli bedziemy potrzebowali dodatkowych informacji lub nie będziemy mogli przetworzyć wniosku. W przypadku złożenia wniosku telefonicznie możemy również poprosić o przedłożenie wniosku na piśmie w celu weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie zastosować się do złożonego wniosku, powiadomimy o przyczynie w okresie przewidzianym na udzielenie odpowiedzi na żądanie.

W przypadku odmówienia podjęcia działań w związku z danym wnioskiem mieszkańcy stanu Wirginia mogą odwołać się od naszej decyzji poprzez kontakt z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W temacie wiadomości należy wpisać „Odwołanie dotyczące praw do prywatności stanu Wirginia”. Rozpatrzymy wniosek i udzielimy odpowiedzi z pisemnym wyjaśnieniem powodów podjętej decyzji. W przypadku odrzucenia odwołania można skontaktować się z Prokuratorem Generalnym stanu Wirginia w celu złożenia skargi.

17. Podmioty danych z UE

Ta część naszej Informacji ma zastosowanie, jeśli Użytkownik jest podmiotem danych, który mieszka lub znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Dołączmy niniejszą sekcję w celu zachowania zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Sekcji i określone w GDPR mają to samo znaczenie.

W zależności od tego, kim Użytkownik jest w stosunku do nas, jesteśmy uznawani za „administratora danych” lub „podmiot przetwarzający dane” danych osobowych, które przetwarzamy na mocy niniejszej Informacji. Jesteśmy na przykład uważani za administratora danych w przypadku Odwiedzających Witrynę internetową i Ubiegających się o pracę, a podmiotem przetwarzającym dane w przypadku Użytkowników i Pracodawców.

Mamy nadzieję, że posiadane przez nas Dane osobowe zawsze będą dokładne, dlatego zachęcamy do aktualizowania przez Użytkownika jego danych na własnym koncie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian. Poniżej wymieniliśmy prawa, z których Użytkownik może skorzystać w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że przetwarzane przez nas Dane osobowe są ograniczone do Danych osobowych, które są zasadnie wymagane w związku z celami określonymi w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Jeśli Użytkownik jest rezydentem lub znajduje się na terenie EOG, przysługują mu określone prawa do ochrony danych. Prawa te obejmują:

 • Prawo do uzyskania dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które zebraliśmy od Użytkownika. Zawsze, gdy jest to możliwe, Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia poprzez kontakt z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.
 • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego Danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas jego Danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię informacji, które posiadamy na jego temat, w uporządkowanym, możliwym do odczytania przez komputer i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Firma polegała na jego zgodzie na przetwarzanie jego Danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

W celu przetwarzania Danych osobowych wykorzystujemy następujące podstawy prawne:

 • Przetwarzanie Danych osobowych na podstawie udzielonej zgody na takie przetwarzanie. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej.
 • Przetwarzanie Danych osobowych przekazywanych nam w momencie rejestracji do Usługi lub podczas wysyłania zapytań dotyczących naszej Usługi w inny sposób oraz przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie lub jego realizacji przed zawarciem umowy z nami lub administratorem danych, który korzysta z naszych Usług.
 • Wykorzystujemy dane związane z kontem do konfiguracji kont użytkowników w Usłudze oraz do administrowania tymi kontami i udzielania wsparcia technicznego (np. nazwy użytkowników, adresy e-mail i dane rozliczeniowe), zapewniania dostępu do Usługi, kontaktowania się z użytkownikami w związku z korzystaniem przez nich z Usług lub powiadamiania o ważnych zmianach w Usłudze. Wykorzystanie danych w ten sposób jest konieczne do wykonania umowy zawartej między nami a Użytkownikiem.
 • Możemy wysyłać informacje dotyczące naszych nowych produktów, usług i innych promocji pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innych wiadomości elektronicznych, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na tego rodzaju komunikację marketingową e-mail, robimy tak, ponieważ polegamy na wyjątku od wymogu wyrażenia zgody lub ze względu na nasz uzasadniony interes w promowaniu sukcesu naszej spółki.
 • Wykorzystywanie przez nas danych związanych z użytkowaniem Witryny internetowej i/lub Usługi, opisane powyżej, jest konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów dotyczących zrozumienia sposobu, w jaki Witryna internetowa i Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika, do poprawy doświadczeń Użytkownika oraz ulepszania oferty naszej Usługi.
 • Mamy również uzasadniony interes w agregowaniu i/lub anonimizowaniu lub usuwaniu informacji identyfikujących dane, które gromadzimy za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i/lub Usługi, oraz w wykorzystywaniu tych informacji do naszych celów biznesowych, jak opisano powyżej.
 • Podczas przetwarzania Danych osobowych Użytkownika na potrzeby naszych uzasadnionych interesów upewniamy się, że bierzemy pod uwagę i równoważymy wszelki potencjalny wpływ na Użytkownika i jego prawa wynikające z przepisów w zakresie ochrony danych. Nasze uzasadnione interesy biznesowe nie przeważają automatycznie nad interesami Użytkownika — nie będziemy wykorzystywać Danych osobowych Użytkownika na potrzeby działań, w których nad naszymi interesami przeważa wpływ na Użytkownika, chyba że otrzymaliśmy zgodę Użytkownika na prowadzenie czynności związanych z przetwarzaniem lub te czynności są w inny sposób wymagane lub dopuszczone przesz prawo. Użytkownik ma prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych opartemu na naszym uzasadnionych interesach, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej.

Przechowywanie Danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Danych osobowych Użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach lub serwerach naszych zewnętrznych dostawców usług przechowywania danych.

Korzystanie z praw Użytkownika wynikających z RODO

W stosownych przypadkach Użytkownik może skorzystać ze swoich praw wynikających z RODO, przesyłając do nas weryfikowalny wniosek podmiotu danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Użytkownik może złożyć wniosek dotyczący jego Danych osobowych lub w imieniu osoby, która wydała na takie działanie zgodę. Konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz potwierdzenie faktu bycia obywatelem lub rezydentem EOG. We wniosku należy uwzględnić swój kraj obywatelstwa lub zamieszkania. W celu uzyskania informacji możemy wymagać od Użytkownika potwierdzenia jego tożsamości i/lub zdolności prawnej do złożenia wniosku, a także miejsca zamieszkania Użytkownika w EOG. Odpowiemy na wniosek w ciągu 30 dni lub poinformujemy, jeśli będziemy potrzebowali dodatkowego czasu.

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie wnioski poprosimy o zweryfikowanie tożsamości osoby składającej wniosek i możemy odrzucić dany wniosek, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości osoby składającej wniosek lub jej uprawnień do złożenia wniosku.

W przypadku chęci zgłoszenia obaw dotyczących wykorzystywania przez nas danych Użytkownika (i bez naruszania jakichkolwiek innych praw, jakie może mieć Użytkownik) ma on prawo to zrobić, kontaktując się z lokalnym organem nadzorczym; mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli udzielić pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika przez nas w pierwszej kolejności, kontaktując się z nami w następujący sposób:

Przedstawiciel w UE

Wyznaczyliśmy ePrivacy GmbH jako naszego przedstawiciela RODO w Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować pod adresem:

ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Niemcy

https://www.eprivacy.eu

18. Prawa Użytkownika wynikające z brytyjskiego RODO

Jeśli Użytkownik mieszka w Wielkiej Brytanii, zastosowanie mają również następujące postanowienia:

RODO Wielkiej Brytanii oznacza rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylonej dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli udostępniamy dane osobowe Użytkownika w obriębie Firmy lub stronom trzecim znajdującym się poza Wielką Brytanią, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, aby zagwarantować ciągłość ochrony danych osobowych, np. podpisując załącznik dotyczący międzynarodowego transferu danych w ramach standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej przyjętych przez rząd Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 119A ustawy o ochronie danych z 2018 r. (Data Protection Act 2018).

Użytkownik ma takie same prawa podmiotu danych, jak wymienione powyżej w UE, z wyjątkiem tego, że odniesienia do „RODO” należy rozumieć jako odniesienia do „RODO Wielkiej Brytanii”, a skargi należy składać do brytyjskiego organu nadzorczego, Urzędu Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office).

19. Osoby niepełnosprawne

Jeśli Użytkownik jest osobą niepełnosprawną i chce uzyskać dostęp do niniejszej Informacji w innym formacie, prosimy o kontakt pod adresem privacyofficer@talentquest.com.

20. Zmiany w niniejszej Informacji

Jeśli podejmiemy decyzję o zmianie naszej Informacji, opublikujemy te zmiany w niniejszej Informacji i wszelkich innych miejscach, które uznamy za stosowne, tak aby użytkownicy byli świadomi tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, udostępniamy te informacje.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Informacji w dowolnym momencie. Z tego powodu zachęcamy do częstego przeglądania tego dokumentu. W przypadku wprowadzenia znacznych zmian w niniejszej Informacji powiadomimy o tym fakcie tutaj, pocztą e-mail lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2022 r.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących naszej Informacji prosimy o kontakt:

Adres e-mail: privacyofficer@talentquest.com
Telefon: 404-266-9368

Adres pocztowy:
TalentQuest
One Midtown Plaza
1360 Peachtree St. NE, Suite 200
Atlanta, GA 30309

Back To Top