skip to Main Content

Polityka prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności została przetłumaczona z języka angielskiego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tłumaczenia, prosimy o kontakt pod adresem support@talentquest.com. 


1. Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności 

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą informację wyjaśniającą nasze praktyki w zakresie informacji online oraz wybory, których mogą Państwo dokonać w odniesieniu do sposobu gromadzenia i wykorzystywania Państwa informacji. Niniejsza Polityka prywatności (“Polityka“) ma zastosowanie do TalentQuest, LLC i jej spółek zależnych (“TalentQuest” lub “my“, “nasz” lub “nas“). W niniejszej Informacji słowa “Pan/Pani” i “Pana/Pani” odnoszą się do Pana/Pani, użytkownika naszych Usług. Pracownicy TalentQuest powinni zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności pracowników. Niniejsza Informacja opisuje nasze praktyki w zakresie prywatności informacji, które zbieramy w wyniku Państwa interakcji z nami, w tym między innymi: 

 • Proszę korzystać z niniejszej witryny internetowej oraz wszelkich innych witryn internetowych będących naszą własnością lub przez nas kontrolowanych, które odwołują się do niniejszej Informacji lub zawierają łącza do niej (“Witryny internetowe”); 
 • Korzystanie z aplikacji udostępnianych przez nas do użytku na lub za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobilnych (“Aplikacje”); 
 • Korzystanie lub rozważanie naszych produktów, w tym między innymi Talent Insights™, ocen behawioralnych, celów, wyników, wynagrodzeń, ankiet 360, uczenia się, sukcesji, Connect i analiz (“Produkty”); 
 • Interakcja z naszym działem obsługi klienta, łączenie się z nami w mediach społecznościowych, publikowanie na naszych stronach w mediach społecznościowych i oznaczanie nas w Państwa postach w mediach społecznościowych (łącznie “Komunikacja”); oraz 
 • Odpowiadanie na nasze reklamy, przeglądanie ich lub udział w naszych ankietach, konkursach lub promocjach (“Możliwości uczestnictwa”). 

Witryny internetowe, Aplikacje, Produkty, Komunikacja i Możliwości uczestnictwa są łącznie określane jako “Usługi“.  Niniejsza Informacja dotyczy również Danych osobowych, które otrzymujemy od partnerów biznesowych lub stron trzecich (takich jak Państwa pracodawca lub potencjalny pracodawca). Więcej informacji na temat gromadzenia przez nas Danych osobowych znajdą Państwo poniżej. Z naszych Usług korzystają nasi klienci dążący do poprawy swoich praktyk w zakresie zarządzania talentami i rozwoju (“Pracodawcy”), pracownicy naszych klientów (“Użytkownicy”), osoby odwiedzające Strony internetowe (“Odwiedzający Strony internetowe”) oraz osoby ubiegające się o zatrudnienie u nas (“Kandydaci do pracy”). Korzystając z Usług, wyrażają Państwo zgodę na nasze Warunki użytkowania. 

Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich dostępnych za pośrednictwem naszych Witryn. Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do żadnych treści generowanych przez użytkowników i nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Witrynach w odniesieniu do nich. Rozumieją Państwo i przyjmują do wiadomości, że nawet po usunięciu, kopie takich treści użytkownika mogą pozostać widoczne na buforowanych i zarchiwizowanych stronach lub jeśli inni użytkownicy skopiowali lub zapisali Państwa treści użytkownika. 

2. Gromadzone przez nas dane osobowe 

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane, które identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe dotyczące użytkownika uzyskujemy w różnych momentach interakcji z naszymi Usługami i z różnych źródeł opisanych poniżej. 

Informacje, które nam Państwo przekazują 

Odwiedzający stronę internetową 
 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy lub służbowy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych. 
 Pracodawcy 
 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy lub służbowy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych 
 • Informacje handlowe, takie jak informacje o karcie kredytowej lub debetowej, informacje o koncie bankowym i informacje rozliczeniowe, a także zakupione i/lub używane Aplikacje lub Usługi. 
 • Wnioski dotyczące Państwa preferencji marketingowych i komunikacyjnych, zainteresowań i innych cech. 
 • Informacje audiowizualne, takie jak rozmowy z obsługą klienta lub nagrania z wideokonferencji. 
 Użytkownicy 
 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy lub służbowy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych 
 • Informacje demograficzne, takie jak Pana/Pani wiek, płeć, obywatelstwo, niepełnosprawność i stan cywilny. 
 • Informacje audiowizualne, takie jak rozmowy z obsługą klienta lub nagrania z wideokonferencji. 
 • Informacje z mediów społecznościowych zgodne z ustawieniami Państwa konta w ramach usługi mediów społecznościowych, takie jak lokalizacja, zameldowania, aktywności, zainteresowania, zdjęcia, aktualizacje statusu i lista znajomych. 
 Kandydaci do pracy 
 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy lub służbowy, adres wysyłki, numery telefonów, numery telefonów komórkowych 
 • Informacje demograficzne, takie jak Pana/Pani wiek, płeć, obywatelstwo, niepełnosprawność i stan cywilny. 
 • Informacje o zatrudnieniu, takie jak historia zatrudnienia, nazwy i adresy obecnych i byłych pracodawców, zawód lub tytuł/rola, dane identyfikacyjne pracodawcy/pracownika, informacje o wydatkach, informacje o podatkach i potrąceniach oraz dane kontaktowe w nagłych wypadkach. 

Informacje zbierane automatycznie 

Podobnie jak wiele firm, my i/lub nasi usługodawcy możemy automatycznie gromadzić i/lub przechowywać pewne informacje, gdy odwiedzają Państwo Usługi lub wchodzą z nimi w interakcję (“Informacje o użytkowaniu”). Te Informacje o użytkowaniu mogą być przechowywane i/lub dostępne z Państwa komputera osobistego, laptopa, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenia (“Urządzenie”) za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasze Usługi lub wchodzą z nimi w interakcję. Informacje o użytkowaniu mogą obejmować: 

 • Państwa adres IP, IDFA, Android/Google Advertising ID, IMEI lub inny unikalny identyfikator; 
 • Funkcjonalność Państwa Urządzenia (w tym przeglądarka, język przeglądarki, ustawienia i zachowanie, system operacyjny, sprzęt, informacje o sieci komórkowej); 
 • Strony odsyłające i wyjściowe oraz adresy URL; 
 • Odwiedzane przez Państwa obszary Witryn i podejmowane w nich działania, w tym zapamiętywanie Państwa i Państwa preferencji; 
 • Lokalizacja Państwa Urządzenia lub inne informacje o lokalizacji, w tym kod pocztowy, stan lub kraj, z którego uzyskali Państwo dostęp do Usług; 
 • Charakterystyka Państwa urządzenia; 
 • Pewne inne dane Urządzenia, w tym pora dnia, w której odwiedzają Państwo nasze Witryny internetowe lub inne informacje wykorzystywane do dostarczania analiz lub innych informacji o użytkowaniu; 
 • Informacje o Państwa zaangażowaniu w nasze wiadomości e-mail; oraz 
 • Informacje statystyczne dotyczące sposobu, w jaki zarówno niezarejestrowani, jak i zarejestrowani użytkownicy korzystają z Witryn i Usług. Te zbiorcze informacje pochodzą z Danych osobowych, ale nie można ich powiązać z użytkownikiem lub jego przeglądarką internetową. 

Informacje zbierane od osób trzecich 

Witryny internetowe mogą zawierać funkcje umożliwiające określone rodzaje interakcji między Witrynami internetowymi a Państwa kontem w witrynie internetowej lub aplikacji strony trzeciej. Korzystanie z tej funkcjonalności może wiązać się z przekazywaniem nam informacji przez witrynę strony trzeciej. Na przykład, możemy uzyskiwać informacje o ruchu i korzystaniu z naszych Witryn od stron trzecich. Te strony trzecie również wykorzystują pliki cookie i inne technologie śledzenia do przechwytywania informacji o Państwa interakcjach z nami. Nie mamy kontroli nad informacjami gromadzonymi, wykorzystywanymi i udostępnianymi przez te osoby trzecie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Powiadomieniami tych stron trzecich w celu zrozumienia ich praktyk w zakresie prywatności. 

3. Gdzie zbieramy informacje 

 • Rejestracja w naszych Usługach – aby korzystać z niektórych naszych Usług, muszą Państwo najpierw utworzyć nazwę użytkownika i hasło. 
 • Od Pracodawców (lub potencjalnych Pracodawców) – Gromadzimy dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail). Możemy wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z Państwem w sprawie naszych Usług. 
 • Płatność za Usługi – Gromadzimy Państwa Dane Osobowe w celu realizacji Państwa zamówienia i prośby o Usługi. 
 • Zapytanie o nasze usługi lub prośba o informacje lub materiały – gromadzimy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa prośbę o wycenę lub zapytanie dotyczące naszych usług. 
 • Kontakt z centrami obsługi klienta – Gromadzimy Państwa dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami, w tym gdy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub usług czatu online lub kontaktują się Państwo z działem obsługi klienta. Taka komunikacja werbalna może być rejestrowana do celów zapewnienia jakości i szkoleń. 
 • Media społecznościowe – Gromadzimy Państwa dane osobowe, gdy decydują się Państwo na udział w naszych działaniach lub ofertach w mediach społecznościowych. Możemy również zezwolić Państwu na udział w konkursach w celu udostępnienia zdjęć, które mogą Państwo udostępnić swoim znajomym w mediach społecznościowych w celu uzyskania głosów, wspólnych ofert lub innych promocji. 
 • Podanie o pracę – Gromadzimy Państwa dane osobowe, gdy decydują się Państwo złożyć online podanie o pracę w naszej firmie, aby ocenić, czy nadają się Państwo do zatrudnienia. 

4. Jak wykorzystujemy Państwa informacje 

TalentQuest może wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w następujący sposób: 

 • Aby oferować i świadczyć nasze Usługi oraz wspierać nasze podstawowe funkcje biznesowe. 
 • W celu obsługi lub realizacji zamówień, w tym w celu komunikowania się z Państwem w sprawie naszych Usług, wysyłania potwierdzenia zamówienia, rejestracji i obsługi Państwa konta oraz odpowiadania na zgłoszenia obsługi klienta związane ze świadczonymi przez nas Usługami. 
 • Aby spersonalizować Państwa doświadczenia poprzez wyświetlanie treści opartych na Państwa zainteresowaniach. 
 • W celu utrzymywania relacji z klientami i dostarczania Państwu informacji na temat lub zmian w naszych Witrynach internetowych, naszych Warunkach użytkowania i/lub niniejszej Informacji. 
 • Na potrzeby wewnętrznych procesów biznesowych, uwierzytelniania, zapobiegania stratom i oszustwom, bezpieczeństwa publicznego i funkcji prawnych. 
 • W celach marketingu bezpośredniego, w tym w celu zaproszenia Państwa do udziału w konkursach, loteriach i promocjach; w celu przesłania Państwu informacji o naszych produktach lub usługach; oraz w celu przesłania Państwu informacji o nowych lub zaktualizowanych produktach lub nowościach i informacjach, o które w inny sposób poprosili Państwo w ramach subskrypcji naszego newslettera. 
 • Prowadzenie badań, analiz i reklamy. 
 • Aby zaprosić Państwa do udziału w ankietach użytkowników lub poprosić o Państwa opinie na temat Witryn internetowych lub naszych produktów. 
 • Do wewnętrznych celów statystycznych, marketingowych lub operacyjnych, takich jak pomiar i zrozumienie trendów demograficznych, użytkowników, zainteresowań użytkowników, zakupów i innych trendów wśród naszych użytkowników. 
 • W celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych stron internetowych i działalności. 
 • Aby badać, zapobiegać, bronić się lub podejmować inne działania w związku z naruszeniami niniejszej Informacji lub naszych Warunków użytkowania, nielegalnymi działaniami, podejrzeniami oszustwa lub sytuacjami związanymi z potencjalnymi zagrożeniami dla praw naszych lub innych osób. 
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji. 

TalentQuest może gromadzić informacje na temat korzystania z Witryn, takie jak rodzaje wykorzystywanych Usług i liczba osób odwiedzających Witrynę każdego dnia. Informacje te są gromadzone w formie zbiorczej, bez indywidualnej identyfikacji osób odwiedzających Witrynę. TalentQuest może wykorzystywać te zbiorcze, nieidentyfikujące dane statystyczne do analizy statystycznej, badań, marketingu lub podobnych celów promocyjnych. Ponadto TalentQuest analizuje dane zbiorcze w ramach bieżących działań mających na celu walidację i ulepszanie naszego produktu. 

5. Komunikaty od nas 

 • Ogłoszenia związane z Usługami – będziemy wysyłać Państwu ogłoszenia związane z Usługami w sytuacjach, gdy będzie to konieczne. Na przykład, jeśli jest Pan/Pani uczestnikiem oceny wyników lub ankiety 360 opinii, wyślemy Panu/Pani wiadomość e-mail z powiadomieniem. W niektórych przypadkach możemy również wysyłać Panu/Pani inne wiadomości e-mail z powiadomieniami/przypomnieniami związanymi z procesem zarządzania wydajnością. Zasadniczo nie może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, które nie mają charakteru promocyjnego. Mogą Państwo zrezygnować z procesu oceny 360 i wiadomości e-mail związanych z tym procesem, postępując zgodnie z procedurą rezygnacji określoną w takiej wiadomości e-mail. Pracodawcy mają możliwość dezaktywacji kont Użytkowników. 
 • Obsługa klienta – będziemy komunikować się z Państwem w odpowiedzi na Państwa zapytania, w celu świadczenia żądanych przez Państwa Usług oraz w celu zarządzania Państwa kontem. Będziemy komunikować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, zgodnie z Państwa uzasadnionymi instrukcjami. 
 • Wiadomości tekstowe – możemy wysyłać do Pana/Pani wiadomości tekstowe/SMS związane z Usługami, jeśli Pan/Pani lub Pana/Pani Pracodawca wyrazili na to zgodę. Pracodawca może wyrazić zgodę na otrzymywanie takich wiadomości tekstowych tylko wtedy, gdy wcześniej wyraził na to zgodę. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości tekstowe. Może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości tekstowych w dowolnym momencie, odpowiadając STOP w wiadomościach.

6. W jaki sposób ujawniamy Państwa dane osobowe 

TalentQuest nie jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w TalentQuest. Dane osobowe Użytkowników przekazane nam w związku z naszymi Usługami mogą być udostępniane Pracodawcy w związku z korzystaniem przez niego z Usług TalentQuest. 

Możemy ujawniać przekazane nam Dane Osobowe w następujący sposób: 

 • Informacje zbiorcze – możemy ujawniać dane zbiorcze w celu zapewnienia ważności, niezawodności i badań normatywnych, chociaż w takich analizach dane nie będą identyfikowane indywidualnie. 
 • Dane osobowe – Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika, które podają Państwo swojemu Pracodawcy. Możemy również udostępniać Dane Osobowe Użytkownika firmom świadczącym usługi na naszą rzecz lub dostarczającym Usługi w naszym imieniu. Obejmuje to świadczenie niektórych Usług, na przykład dostawcom, z którymi współpracujemy w zakresie przeprowadzania ocen behawioralnych i osobowości. W takich przypadkach wymagamy od tych firm wprowadzenia zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych. 
 • Przejęcie – jeśli nasza firma lub nasze aktywa zostaną przejęte przez inną firmę, firma przejmująca przejmie odpowiedzialność za informacje gromadzone przez nas za pośrednictwem Usług oraz przejmie prawa i obowiązki dotyczące informacji gromadzonych za pośrednictwem Witryn internetowych, jak opisano w niniejszym Powiadomieniu. 
 • Wymagane przez prawo – ujawnimy Pana/Pani dane osobowe (i) jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub procesu prawnego, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym na podstawie wykonalnego wniosku rządowego lub zgodnie z obowiązującym prawem, lub (iii) jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję (“AI“), w tym uczenie maszynowe, w ramach naszej działalności biznesowej, w tym do celów określonych w sekcji “Jak wykorzystujemy Państwa dane” powyżej, co wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do szkolenia sztucznej inteligencji ani do podejmowania decyzji przy jej użyciu. 

8. Linki do innych stron 

Nasze Witryny internetowe mogą zawierać łącza stron trzecich, obejmować integracje stron trzecich lub oferować usługi pod wspólną marką lub pod marką strony trzeciej (łącznie “Inne łącza i witryny“). Za pośrednictwem tych Innych łączy i Witryn mogą Państwo przekazywać informacje (w tym Dane osobowe i inne informacje) bezpośrednio stronie trzeciej (która może obejmować niektórych Usługodawców), nam lub obu stronom. Ponieważ te Inne Łącza i Witryny mogą nie być hostowane lub kontrolowane przez nas, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności tych Innych Łączy i Witryn ani za treści w nich zawarte. 

Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do praktyk informacyjnych stosowanych przez te Inne Łącza i Witryny. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności każdego z tych Innych Linków.

9. Wybór/Odstąpienie 

Udział Użytkownika w oferowanych Usługach (np. ocenach wydajności, zarządzaniu celami, informacjach zwrotnych 360, ocenach selekcji, planowaniu sukcesji, zarządzaniu uczeniem się, łączeniu, zarządzaniu wynagrodzeniami i wszelkich przyszłych Usługach, które możemy zaoferować) opiera się na Państwa relacji z Pracodawcą. Jeśli jest Pan/Pani Użytkownikiem, powinien Pan/Pani omówić ze swoim Pracodawcą decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w naszych Usługach. 

W przypadku wiadomości marketingowych mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w wiadomościach e-mail w dowolnym momencie lub kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji Kontakt poniżej. 

10. Pliki cookie 

Plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika w celach ewidencyjnych. Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych. Podczas odwiedzania naszych witryn internetowych przechowujemy na naszych serwerach dane dotyczące działań odwiedzających witrynę w ramach sesji. Sesja ta jest jednoznacznie identyfikowalna za pomocą tymczasowego tokena sesji. Przechowujemy ten token sesji w pliku cookie sesji. 

Używamy zarówno plików cookie sesji i/lub trwałych plików cookie. Używamy sesyjnych plików cookie, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszych Witrynach. Plik cookie z identyfikatorem sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki i nie zawiera żadnych danych osobowych. Trwały plik cookie pozostaje na Państwa dysku twardym przez dłuższy czas. Mogą Państwo usunąć trwałe pliki cookie, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku “pomocy” przeglądarki internetowej. (Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, proszę kliknąć tutaj) 

Ustawiamy trwały plik cookie do przechowywania Państwa identyfikatora logowania, dzięki czemu nie muszą Państwo wprowadzać go więcej niż raz. 

Jeśli odrzucą Państwo pliki cookie, mogą Państwo nadal korzystać z naszych Witryn, ale możliwość korzystania z niektórych obszarów naszych Witryn może być ograniczona. 

 

Te pliki cookie niezbędne do świadczenia Państwu Usług dostępnych za pośrednictwem naszych Witryn internetowych i umożliwienia Państwu korzystania z niektórych ich funkcji. Bez tych plików cookie Usługi, o które Państwo prosili, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych Usług. 

Te pliki cookie umożliwiają naszym stronom internetowym zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez Państwa podczas korzystania z naszych stron internetowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Państwu bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wybierania preferencji za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe. 

Te pliki cookie gromadzą informacje o ruchu w naszych witrynach internetowych oraz o sposobie korzystania z nich przez poszczególne osoby. Gromadzone informacje mogą obejmować rodzaje informacji opisane powyżej w sekcji zatytułowanejInformacje gromadzone automatycznie“. Używamy tych informacji, aby pomóc w bardziej wydajnym działaniu naszych Witryn, gromadzeniu szerokich informacji demograficznych, monitorowaniu poziomu aktywności w naszych Witrynach i ulepszaniu Witryn. W tym celu korzystamy z Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie Google Analytics można znaleźć tutaj, a o tym, jak Google chroni Państwa danetutaj. Mogą Państwo zapobiec korzystaniu z Google Analytics w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych Witryn, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną tutaj. 

Te pliki cookie wykorzystywane, gdy udostępniają Państwo informacje za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przyciskuLubię to” (lub podobnego) na naszych Stronach internetowych lub łączą Państwo swoje konto lub angażują się w nasze treści na lub za pośrednictwem portalu społecznościowego, takiego jak Facebook lub Twitter. Sieć społecznościowa zarejestruje, że to Państwo zrobili. Sieci społecznościowe używają własnych plików cookie. 

Te pliki cookie śledzą Państwa nawyki przeglądania, aby umożliwić nam i zewnętrznym sieciom reklamowym dostarczanie reklam, które mogą Państwa zainteresować. Te pliki cookie wykorzystują informacje o Państwa historii przeglądania do grupowania Państwa z innymi użytkownikami, którzy mają podobne zainteresowania lub zachowania związane z przeglądaniem. W oparciu o pliki cookie, które zewnętrzna sieć reklamowa ustawia w naszych Witrynach internetowych i innych witrynach, reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy, które mogą być istotne dla Państwa zainteresowań w naszych Witrynach internetowych i podczas Państwa pobytu w witrynach internetowych osób trzecich. Mogą Państwo zdecydować się na wyłączenie plików cookie, jak opisano poniżej, lub zrezygnować z wykorzystywania Państwa zachowania podczas przeglądania do celów reklamy ukierunkowanej. Aby uzyskać instrukcje dotyczące rezygnacji, prosimy zapoznać się z częściąUkierunkowane reklamy online” w sekcjiTwoje wyboryniniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. 

 

Zgodnie z niektórymi przepisami prawa obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookie stron trzecich do celów reklamy ukierunkowanej i podobnych celów może być uważane za “sprzedaż“. Aby zrezygnować z automatycznej sprzedaży Danych Osobowych, proszę kliknąć tutaj. 

11. Proszę nie śledzić 

Niektóre przeglądarki internetowe zaczęły oferować to, co często określa się jako mechanizmy “do not track” dla użytkowników przeglądarek w celu automatycznego sygnalizowania preferencji dotyczących prywatności odwiedzanym stronom internetowym. Przeglądarki internetowe zaczęły zawierać te funkcje stosunkowo niedawno i nie ma jeszcze konsensusu co do tego, jakie kroki powinna podjąć strona internetowa, gdy otrzyma sygnał “nie śledź” z przeglądarki odwiedzającego witrynę lub jakie ograniczenia dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania informacji należy zastosować po otrzymaniu sygnału “nie śledź”. W związku z tym nasze witryny internetowe nie reagują obecnie na sygnały “nie śledź”. 

Nie upoważniamy stron trzecich, takich jak sieci reklamowe, do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby fizycznej na temat jej działań online w czasie i na różnych stronach internetowych, gdy osoba ta korzysta z naszych Usług. 

12. Dostęp do danych osobowych 

Jeśli jest Pan/Pani Użytkownikiem i Pana/Pani Dane Osobowe ulegną zmianie, może Pan/Pani je zaktualizować, wprowadzając zmianę na stronie swojego profilu osobistego lub wysyłając wiadomość e-mail do administratora Pracodawcy. Mogą Państwo uzyskać dostęp do strony swojego profilu, klikając łącze do profilu na stronie głównej TalentQuest. 

Dostęp do Danych Osobowych przechowywanych przez TalentQuest (takich jak oceny lub raporty 360 opinii) jest udzielany według uznania Państwa Pracodawcy. 

13. Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas ważne. Gdy wprowadzają Państwo informacje, szyfrujemy je przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). (Aby dowiedzieć się więcej o SSL, proszę kliknąć ten link) 

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazywanych nam Danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczna. W związku z tym, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa na naszych stronach internetowych, mogą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacyofficer@talentquest.com. 

14. Prywatność dzieci 

Nasze Witryny nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 18 lat i nie gromadzimy świadomie ani nie otrzymujemy od nich Danych Osobowych. W ograniczonych przypadkach Pracodawcy mogą korzystać z naszych Usług w celu gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych dzieci w wieku od 13 do 16 lat, ale wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna. Jeśli jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem i uważa Pan/Pani, że mogliśmy nieumyślnie zebrać Dane osobowe Pana/Pani dziecka, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyofficer@talentquest.com. 

15. Międzynarodowe transfery danych 

Działamy na skalę międzynarodową, w związku z czym możemy przekazywać Dane Osobowe za granicę, w tym z EOG i Kanady do Stanów Zjednoczonych w celu ich przetwarzania i przechowywania oraz do Indii w celu ich przetwarzania w zależności od Usług, do których mają Państwo dostęp. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych Witryn internetowych mogą być dostarczane na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Korzystając z naszych Witryn internetowych, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie tych Danych osobowych oraz na wykorzystywanie przez nas takich Danych osobowych w sposób określony w niniejszej Informacji. 

Uczestniczymy w Ramach ochrony prywatności danych UE-USA (“DPF) i przestrzegamy Zasad DPF. Podobnie jak inni uczestnicy DPF, podlegamy uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu (FTC). 

Gdy przekazujemy Dane osobowe stronie trzeciej działającej jako agent, zapewniamy, że (i) przekazujemy takie informacje tylko w ograniczonych i określonych celach; (ii) upewniamy się, że agent jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki jest wymagany przez Zasady; (iii) podejmujemy uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że agent skutecznie przetwarza przekazane Dane osobowe w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z Zasad; (iv) wymagać od agenta powiadomienia nas, jeśli stwierdzi, że nie jest już w stanie wywiązać się z obowiązku zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany przez Zasady; (v) po otrzymaniu powiadomienia, w tym zgodnie z (iv), podjąć uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zaprzestania i naprawienia nieautoryzowanego przetwarzania; oraz (vi) dostarczyć podsumowanie lub reprezentatywną kopię odpowiednich postanowień dotyczących prywatności w umowie z tym agentem do Departamentu Handlu USA na żądanie.S. Department of Commerce na żądanie. 

Jeśli znajduje się Pan/Pani na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prosimy odwiedzić naszą Informację o Ramach Prywatności Danych UE-USA, aby dowiedzieć się o swoich prawach w odniesieniu do Danych Osobowych. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat ram ochrony prywatności danych UE-USA, proszę odwiedzić stronę https://www.dataprivacyframework.gov.

16. Przechowywanie danych osobowych 

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania Państwa Danych Osobowych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad. 

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach lub serwerach naszych zewnętrznych dostawców usług przechowywania danych. 

17. Państwa prawa do prywatności w stanie Kalifornia 

Niniejsza sekcja naszej Informacji dotyczy konsumentów zamieszkałych w Kalifornii. Przyjmujemy tę sekcję, aby zachować zgodność z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (“CCPA”) i innymi kalifornijskimi przepisami dotyczącymi prywatności. Wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane w niniejszym powiadomieniu. 

Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Kalifornii, może Pan/Pani skorzystać z następujących praw. Będziemy honorować otrzymane wnioski w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i w terminie przewidzianym przez prawo. 

Prawo do dostępu i informacji dotyczących danych osobowych 

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ujawnili Państwu kategorie i konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat. W szczególności ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy ujawnili Panu/Pani następujące informacje, w każdym przypadku w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających Pana/Pani żądanie: 

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat; 
 • Kategorie źródeł, z których gromadzone są Dane osobowe; 
 • Nasz biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży Danych osobowych; 
 • Kategorie osób trzecich, którym udostępniamy Dane osobowe; 
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat; 
 • Kategorie Państwa Danych Osobowych, jeśli takie istnieją, które ujawniliśmy w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie oraz kategorie osób trzecich, którym ujawniliśmy te informacje, według kategorii Danych Osobowych dla każdej osoby trzeciej, której ujawniliśmy Dane Osobowe; oraz 
 • Kategorie Państwa danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych. 
 • Kategorie wrażliwych danych osobowych, które mają być gromadzone, oraz cele, dla których kategorie wrażliwych danych osobowych są gromadzone lub wykorzystywane, a także czy takie informacje są sprzedawane lub udostępniane. 

Prawo do usunięcia danych osobowych 

Ma Pan/Pani prawo zażądać usunięcia przez nas Pana/Pani danych osobowych, które od Pana/Pani zebraliśmy. Mogą istnieć pewne wyjątki od naszego obowiązku usunięcia Pana/Pani danych, na przykład jeśli ma Pan/Pani istniejące konto lub transakcję z nami lub jeśli mamy uzasadniony powód biznesowy, aby zachować Pana/Pani dane. 

Prawo do poprawiania danych osobowych 

Ma Pan/Pani prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich niedokładnych informacji, które przechowujemy na Pana/Pani temat. 

Prawo do rezygnacji 

Mają Państwo prawo zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania Danych osobowych. Termin “sprzedaż” w rozumieniu CCPA może mieć inny zakres, niż sobie Państwo wyobrażają. Na przykład może obejmować udostępnianie informacji w zamian za cokolwiek wartościowego, co nie ogranicza się do wymiany pieniędzy. Ponadto niektóre zachowania nie są uważane za sprzedaż, na przykład gdy Dane osobowe są udostępniane usługodawcy, który ma umowny zakaz wykorzystywania Danych osobowych do jakichkolwiek celów wykraczających poza konkretnie zamówioną usługę. 

Możemy ujawniać stronom trzecim pewne kategorie informacji, które gromadzimy na Państwa temat. Może to obejmować wykorzystanie analitycznych plików cookie stron trzecich lub innych technologii, które mogą być uważane za “sprzedaż” zgodnie z CCPA. Zgodnie z CCPA, jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Kalifornii, ma Pan/Pani prawo zrezygnować z takiej sprzedaży, klikając łącze “Nie sprzedawaj moich danych osobowych” w stopce tej strony. 

Jesteśmy również zobowiązani do przetwarzania globalnych kontroli prywatności, które są sygnałami preferencji rezygnacji inicjowanymi przez osobę fizyczną na poziomie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat globalnej kontroli prywatności, proszę odwiedzić tutaj. 

Prawo do ograniczenia wykorzystania wrażliwych danych osobowych 

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo ograniczyć wykorzystanie każdego rodzaju Wrażliwych Danych Osobowych w każdym celu z każdym rodzajem partnera zewnętrznego. Mieszkańcy mogą odwołać to pozwolenie w dowolnym momencie. Obecnie nie udostępniamy Pana/Pani Wrażliwych Danych Osobowych żadnym stronom trzecim poza tymi dostawcami usług, którzy są niezbędni do świadczenia przez nas Usług na Pana/Pani rzecz. 

Prawo do niedyskryminacji 

Nie możemy dyskryminować Pana/Pani z powodu skorzystania przez Pana/Panią z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, w tym poprzez: 

 • Odmawianie Państwu towarów lub usług; 
 • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez stosowanie rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar; 
 • Zapewnienie Państwu innego poziomu lub jakości towarów lub usług; lub 
 • Sugerowanie, że otrzymają Państwo inną cenę lub stawkę za towary lub usługi bądź inny poziom lub jakość towarów lub usług. 

Obejmuje to prawo obecnych i przyszłych pracowników do tego, aby nie byli oni poddawani działaniom odwetowym w związku z korzystaniem z ich praw wynikających z CCPA. 

Jednakże, zgodnie z przepisami CCPA, możemy oferować Państwu pewne zachęty finansowe. Wszelkie oferowane przez nas zachęty finansowe dozwolone przez CCPA będą w uzasadniony sposób powiązane z wartością Państwa Danych osobowych. Udział w programie zachęt finansowych wymaga Państwa uprzedniej zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. 

Gromadzone przez nas dane osobowe 

Poniżej znajduje się podsumowanie tego, w jaki sposób gromadziliśmy Państwa dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Kategoria danych osobowych  Przykłady tej kategorii  Źródła danych osobowych  Cel biznesowy gromadzenia danych 
Identyfikatory  Prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu wewnętrznego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.  Pan 

Automatycznie 

Osoby trzecie 

Aby świadczyć nasze Usługi 

W celu dostarczenia żądanych przez Państwa informacji 

Aby ulepszyć nasze usługi 

Identyfikacja potencjalnych klientów 

Aby promować nasze usługi 

Aby zweryfikować tożsamość 

Aby zapobiec oszustwom 

Aby przetwarzać płatności 

Aby zachować zgodność z prawem 

W celu zaoferowania zatrudnienia, zapewnienia ubezpieczenia i świadczeń, sprawdzenia przeszłości 

Dane osobowe opisane w California Civ. Code § 1798.80(e)  Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.  Pan 

Automatycznie 

Osoby trzecie 

Aby świadczyć nasze Usługi 

W celu dostarczenia żądanych przez Państwa informacji 

Aby ulepszyć nasze usługi 

Identyfikacja potencjalnych klientów 

Aby promować nasze usługi 

Aby zweryfikować tożsamość 

Aby zapobiec oszustwom 

Aby przetwarzać płatności 

Aby zachować zgodność z prawem 

Zarządzanie listą płac oraz zapewnianie i administrowanie świadczeniami pracowniczymi 

Charakterystyka klasyfikacji chronionych na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego  Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, wyznanie lub kredyt, stan cywilny, stan zdrowia (status AIDS/HIV, rak), niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane schorzenia), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowego, informacje genetyczne (w tym rodzinne informacje genetyczne), działalność polityczna lub przynależność, status rodzinny, źródło dochodu, status ofiary przemocy domowej, napaści lub prześladowania.  Pan 

Osoby trzecie 

Aby świadczyć nasze usługi klientom 

Aby ulepszyć nasze usługi 

W celu zaoferowania zatrudnienia, zapewnienia ubezpieczenia i świadczeń, sprawdzenia przeszłości 

Aby zachować zgodność z prawem 

Informacje handlowe  Rejestry majątku osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych, lub inne historie lub tendencje zakupowe lub konsumpcyjne.  Pan 

Automatycznie 

Aby świadczyć nasze Usługi 

Aby promować nasze usługi 

Aby ulepszyć nasze usługi 

W celu dostarczenia żądanych przez Państwa informacji 

Aby zachować zgodność z prawem 

Informacje biometryczne  Cechy genetyczne, fizjologiczne, biologiczne lub behawioralne danej osoby, w tym informacje dotyczące kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) danej osoby lub wzorce aktywności, które mogą być wykorzystane do ustalenia tożsamości danej osoby, w tym obrazy tęczówki oka, siatkówki oka, odciski palców, twarzy, dłoni, wzory żył i nagrania głosu, z których można wyodrębnić odcisk twarzy, szablon minucji lub odcisk głosu, a także wzorce lub rytmy naciśnięć klawiszy, wzorce lub rytmy chodu oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych  Historia przeglądania, historia wyszukiwania i informacje dotyczące interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.  Automatycznie  Aby świadczyć nasze usługi 

Aby promować nasze usługi 

Aby ulepszyć nasze usługi (np. dane dotyczące wzorców użytkowania) 

Śledzenie działań pracowników na potrzeby raportów wewnętrznych i bezpieczeństwa informacji 

Dane geolokalizacyjne  Fizyczna lokalizacja i/lub przemieszczanie się.  Pan 

Automatycznie 

Osoby trzecie 

Aby promować nasze usługi 

Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa i ochrona naszych stron internetowych 

Dane sensoryczne  Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem  Obecna lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny wyników  Pan  Aby świadczyć nasze Usługi 

 

W celu zaoferowania zatrudnienia, zapewnienia ubezpieczenia i świadczeń, sprawdzenia przeszłości 

Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy Act – 20 U.S.C. § 1232g, 34 CFR Part 99)  Dokumentacja edukacyjna bezpośrednio związana ze studentem przechowywana przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, taka jak oceny, transkrypcje, listy klas, plany zajęć studentów, kody identyfikacyjne studentów, informacje finansowe studentów lub dokumentacja dyscyplinarna studentów.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych  Informacje wykorzystywane do tworzenia profilu konsumenta, odzwierciedlające jego preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje.  Pan 

Automatycznie 

Osoby trzecie 

Aby świadczyć nasze usługi 

Aby promować nasze usługi 

Aby ulepszyć nasze usługi 

Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa i ochrona naszych stron internetowych 

Wrażliwe dane osobowe  Numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer logowania do konta, numer karty debetowej lub kredytowej w połączeniu z hasłem lub kodem PIN, dokładna geolokalizacja (w promieniu mniejszym niż 1850 metrów kwadratowych), pochodzenie rasowe/etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, treść wiadomości e-mail lub tekstów do innych osób, dane genetyczne/biometryczne, informacje zdrowotne, dane dotyczące życia seksualnego/orientacji seksualnej.  Pan  Aby świadczyć nasze Usługi 

W celu dostarczenia żądanych przez Państwa informacji 

Aby ulepszyć nasze usługi 

Identyfikacja potencjalnych klientów 

Aby promować nasze usługi 

Aby zweryfikować tożsamość 

Aby zapobiec oszustwom 

Aby przetwarzać płatności 

Aby zachować zgodność z prawem 

Zarządzanie listą płac oraz zapewnianie i administrowanie świadczeniami pracowniczymi 

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii Danych osobowych ani wykorzystywać zgromadzonych przez nas Danych osobowych do istotnie różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia Państwa o tym fakcie. 

Informacje dotyczące tego, jak długo przechowujemy każdą kategorię gromadzonych Danych Osobowych, znajdują się w sekcji Przechowywanie Danych Osobowych powyżej. 

Dane osobowe, które ujawniamy 

Możemy ujawnić Państwa Dane osobowe stronie trzeciej w celach biznesowych. Gdy ujawniamy Pana/Pani Dane Osobowe w celach biznesowych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy zachowania poufności tych Danych Osobowych oraz niewykorzystywania ich w żadnym celu poza wykonaniem umowy. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych: 

Kategoria danych osobowych  Kategorie odbiorców  Cel biznesowy ujawnienia informacji 
Identyfikatory  Dostawcy usług  Audyt związany z wyświetleniami reklam 

Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych 

Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów 

Krótkotrwałe użytkowanie przejściowe 

Wykonywanie usług w imieniu firmy 

Świadczenie usług reklamowych i marketingowych (innych niż międzykontekstowa reklama behawioralna) 

Badania wewnętrzne na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji 

Działania mające na celu weryfikację lub utrzymanie jakości, poprawę, aktualizację i/lub ulepszenie naszych usług 

Dane osobowe opisane w California Civ. Code § 1798.80(e)  Dostawcy usług  Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych 

Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów 

Krótkotrwałe użytkowanie przejściowe 

Wykonywanie usług w imieniu firmy 

Badania wewnętrzne na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji 

Działania mające na celu weryfikację lub utrzymanie jakości, poprawę, aktualizację i/lub ulepszenie naszych usług 

Charakterystyka klasyfikacji chronionych na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego  Dostawcy usług  Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych 

Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów 

Krótkotrwałe użytkowanie przejściowe 

Wykonywanie usług w imieniu firmy 

Badania wewnętrzne na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji 

Działania mające na celu weryfikację lub utrzymanie jakości, poprawę, aktualizację i/lub ulepszenie naszych usług 

Informacje handlowe  Dostawcy usług  Audyt związany z wyświetleniami reklam 

Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych 

Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów 

Krótkotrwałe użytkowanie przejściowe 

Wykonywanie usług w imieniu firmy 

Badania wewnętrzne na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji 

Działania mające na celu weryfikację lub utrzymanie jakości, poprawę, aktualizację i/lub ulepszenie naszych usług 

Informacje biometryczne  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych  Dostawcy usług  Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych 

Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów 

Krótkotrwałe użytkowanie przejściowe 

Wykonywanie usług w imieniu firmy 

Badania wewnętrzne na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji 

Działania mające na celu weryfikację lub utrzymanie jakości, poprawę, aktualizację i/lub ulepszenie naszych usług 

Dane geolokalizacyjne  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Dane sensoryczne  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy Act – 20 U.S.C. § 1232g, 34 CFR Part 99)  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Wrażliwe dane osobowe  Dostawcy usług  Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych 

Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów 

Wykonywanie usług w imieniu firmy 

Badania wewnętrzne na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji 

Działania mające na celu weryfikację lub utrzymanie jakości, poprawę, aktualizację i/lub ulepszenie naszych usług 

Dane osobowe, które sprzedajemy lub udostępniamy 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaliśmy/udostępniliśmy dane osobowe w następujący sposób: 

Kategoria danych osobowych  Kategorie odbiorców  Cel sprzedaży/udostępniania 
Identyfikatory  Dostawcy usług reklamowych, marketingowych i analitycznych 

Dostawcy 

Marketing 
Dane osobowe opisane w California Civ. Code § 1798.80(e)  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Charakterystyka klasyfikacji chronionych na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Informacje handlowe  Dostawcy usług reklamowych, marketingowych i analitycznych 

Dostawcy 

 
Informacje biometryczne  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych  Dostawcy usług reklamowych, marketingowych i analitycznych  Marketing i analityka 
Dane geolokalizacyjne  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Dane sensoryczne  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy Act – 20 U.S.C. § 1232g, 34 CFR Part 99)  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 
Wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych  Dostawcy usług reklamowych, marketingowych i analitycznych  Marketing i analityka 
Wrażliwe dane osobowe  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 

Korzystanie z prawa do prywatności w stanie Kalifornia 

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, proszę przesłać nam możliwy do zweryfikowania wniosek konsumenta za pośrednictwem 

Pisząc do nas na adres privacyofficer@talentquest.com, lub 

Dzwoniąc do nas pod numer 1-888-995-5983 

Proszę odwiedzić naszą stronę z prośbą o prawa do prywatności 

Tylko Pan/Pani lub osoba upoważniona przez Pana/Panią do działania w Pana/Pani imieniu może złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki dotyczący Pana/Pani danych osobowych. Mogą Państwo również złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki w imieniu swojego małoletniego dziecka, w ograniczonym zakresie, w jakim posiadamy informacje dotyczące małoletnich. Potwierdzimy otrzymanie wniosku w ciągu 10 dni roboczych, opisując nasz proces weryfikacji. Odpowiemy na Pana/Pani wniosek w ciągu 45 dni kalendarzowych, jeśli będziemy w stanie zweryfikować Pana/Pani tożsamość lub poinformujemy Pana/Panią, jeśli będziemy potrzebować dodatkowego czasu. Wnioski o usunięcie danych będą wymagały osobnego potwierdzenia, że chcą Państwo usunąć swoje dane. 

Mogą Państwo złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumenta o dostęp lub przeniesienie danych tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Weryfikowalny wniosek konsumenta musi 

 • Proszę podać wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy jest Pan/Pani osobą, której dotyczą zebrane przez nas Dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem. 
 • Proszę opisać swoje żądanie wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli je właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie. 

Nie możemy odpowiedzieć na Pana/Pani żądanie ani przekazać Panu/Pani Danych Osobowych, jeśli nie możemy zweryfikować Pana/Pani tożsamości lub uprawnień do złożenia żądania oraz potwierdzić, że Dane Osobowe dotyczą Pana/Pani osoby. Złożenie możliwego do zweryfikowania wniosku konsumenckiego nie wymaga utworzenia przez Państwa konta w naszym serwisie. Będziemy wykorzystywać Dane Osobowe podane w możliwym do zweryfikowania wniosku konsumenta wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy lub jego uprawnień do złożenia wniosku. 

Jeśli posiada Pan/Pani u nas konto, dostarczymy Panu/Pani naszą pisemną odpowiedź na to konto. Jeśli nie posiada Pan/Pani u nas konta, dostarczymy Panu/Pani naszą pisemną odpowiedź pocztą lub drogą elektroniczną, według Pana/Pani wyboru. Ujawnione przez nas informacje będą obejmować wyłącznie okres 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku konsumenta. W odpowiedzi wyjaśnimy również powody, dla których nie możemy spełnić żądania, jeśli ma to zastosowanie. W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format przekazania Państwa Danych Osobowych, który będzie łatwy w użyciu i powinien umożliwić Państwu przekazanie informacji z jednego podmiotu do innego bez przeszkód. 

Nie pobieramy opłat za przetworzenie lub udzielenie odpowiedzi na Państwa możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki, chyba że jest on nadmierny, powtarzający się lub ewidentnie bezzasadny. Jeśli uznamy, że wniosek uzasadnia opłatę, poinformujemy Pana/Panią, dlaczego podjęliśmy taką decyzję i przedstawimy szacunkowy koszt przed wypełnieniem wniosku. 

Udostępnianie danych do celów marketingu bezpośredniego 

Kalifornijski Kodeks Cywilny § 1798.83 zezwala ponadto mieszkańcom Kalifornii na zażądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas Danych Osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Kalifornii, może Pan/Pani poprosić nas o powstrzymanie się od udostępniania Pana/Pani Danych Osobowych niektórym naszym podmiotom stowarzyszonym i innym stronom trzecim w celach marketingowych. Prosimy poinformować nas o swoich preferencjach, kontaktując się z nami przy użyciu informacji podanych w sekcji Kontakt poniżej. 

18. Państwa prawa wynikające z innych przepisów prawa Stanów Zjednoczonych 

W oparciu o obowiązujące prawo w stanie, w którym Pan/Pani mieszka, mogą Panu/Pani przysługiwać następujące prawa w odniesieniu do Pana/Pani Danych osobowych: 

 • Aby potwierdzić, czy administrator przetwarza Państwa dane osobowe i uzyskać dostęp do takich danych osobowych; 
 • Aby poprawić nieścisłości w Państwa danych osobowych; 
 • Aby usunąć Państwa dane osobowe; 
 • Aby uzyskać kopię swoich danych osobowych, które wcześniej nam Państwo przekazali, w przenośnym i, jeśli jest to technicznie wykonalne, łatwym do wykorzystania formacie, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 • Aby zrezygnować z przetwarzania Państwa danych osobowych do celów (i) ukierunkowanej reklamy, (ii) sprzedaży danych osobowych lub (iii) profilowania w celu wspierania decyzji, które wywołują skutki prawne lub podobnie istotne skutki dotyczące konsumenta. 
 • Nie dyskryminować Pana/Pani z powodu skorzystania przez Pana/Panią z któregokolwiek z tych praw, w tym poprzez:  
  • odmawiając Państwu usług; 
  • naliczanie różnych cen lub stawek za nasze Usługi, w tym poprzez stosowanie rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar; 
  • zapewnienie Państwu innego poziomu lub jakości Usług; i/lub 
  • sugerowanie, że otrzymają Państwo inną cenę lub stawkę za Usługi lub inny poziom lub jakość Usług. 

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, mogą Państwo złożyć wniosek o potwierdzenie, dostęp, poprawienie, usunięcie, uzyskanie kopii lub rezygnację z przetwarzania Państwa danych osobowych w celu kierowania reklam, sprzedaży lub profilowania, korzystając z tego formularza internetowego lub kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji Kontakt poniżej. 

W celu uzyskania tych informacji możemy wymagać od Pana/Pani potwierdzenia tożsamości i miejsca zamieszkania, przy czym ma Pan/Pani prawo do złożenia takiego wniosku maksymalnie dwa razy w roku. W przypadku wiadomości e-mail w temacie proszę wpisać “Prawa do prywatności”. Muszą Państwo podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz poświadczyć, że są Państwo rezydentami. Rozpatrzymy Pana/Pani wniosek w ciągu 45 dni lub poinformujemy Pana/Panią, jeśli będziemy potrzebować dodatkowego czasu lub nie będziemy mogli rozpatrzyć Pana/Pani wniosku. Jeśli złoży Pan/Pani wniosek telefonicznie, możemy również poprosić Pana/Panią o dostarczenie wniosku na piśmie, abyśmy mogli zweryfikować Pana/Pani tożsamość. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie zrealizować Pana/Pani wniosku, powiadomimy Pana/Panią o przyczynie w terminie określonym we wniosku. 

Prawo do rezygnacji 

Mogą Państwo mieć prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich Danych Osobowych i ukierunkowanych reklam. Aby skorzystać z tego prawa, proszę kliknąć łącze “Nie sprzedawaj moich danych osobowych” w stopce strony internetowej, na której gromadzone są Twoje dane. 

Sygnały preferencji rezygnacji 

Niektóre przeglądarki i rozszerzenia przeglądarek obsługują sygnały preferencji rezygnacji, takie jak Global Privacy Control (“GPC“), które mogą wysyłać sygnał do odwiedzanych witryn internetowych, wskazując, że chcą Państwo zrezygnować z niektórych rodzajów przetwarzania danych, w tym sprzedaży danych. GPC to ustawienie na poziomie przeglądarki internetowej, utrzymywane przez przeglądarkę lub rozszerzenie przeglądarki, które może ustawić użytkownik lub technologia skoncentrowana na prywatności. W niektórych regionach, gdy wykryjemy taki sygnał, dołożymy uzasadnionych starań, aby uszanować Państwa wybory zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

Odwołania od naszych decyzji 

W niektórych jurysdykcjach mogą Państwo odwołać się do nas, jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z dokonaniem przez Państwa pewnych wyborów opisanych powyżej. Aby odwołać się od takiej odmowy, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w poniższej sekcji Kontakt z tematem “Odwołanie od odmowy podjęcia działań w sprawie wniosku o ochronę prywatności” i podać odpowiednie informacje w wiadomości e-mail. 

Jeśli odmówimy podjęcia działań w związku ze złożonym przez Pana/Panią wnioskiem, przekażemy Panu/Pani informacje wymagane przez obowiązujące prawo w Pana/Pani miejscu zamieszkania. Może to obejmować wyjaśnienie, dlaczego odrzuciliśmy Pana/Pani wniosek, informacje o tym, jak odwołać się od naszej decyzji i/lub jak złożyć skargę do prokuratora generalnego Pana/Pani stanu. 

19. Osoby, których dane dotyczą w UE 

Niniejsza sekcja naszej Informacji ma zastosowanie, jeśli jest Pan/Pani osobą, której dane dotyczą, która mieszka lub znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG“). Przyjęliśmy tę sekcję, aby zachować zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“RODO”). Wszelkie terminy zdefiniowane w RODO mają takie samo znaczenie, gdy są używane w niniejszej sekcji. 

W zależności od tego, kim są Państwo w stosunku do nas, jesteśmy uważani za “administratora danych” lub “podmiot przetwarzający dane” w odniesieniu do Danych Osobowych, które przetwarzamy zgodnie z niniejszą Informacją. Na przykład, jesteśmy uważani za administratora danych w odniesieniu do Odwiedzających Stronę i Kandydatów do Pracy oraz za podmiot przetwarzający dane w odniesieniu do Użytkowników i Pracodawców. 

Mamy nadzieję, że posiadane przez nas Dane Osobowe są zawsze dokładne, dlatego zachęcamy Państwa do aktualizowania informacji na własnym koncie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian. Poniżej wymieniliśmy prawa, z których mogą Państwo skorzystać w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że przetwarzane przez nas Dane osobowe są ograniczone do Danych osobowych, które są wymagane w związku z celami określonymi w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 

Jeśli jest Pan/Pani rezydentem lub znajduje się Pan/Pani na terenie EOG, przysługują Panu/Pani pewne prawa do ochrony danych. Prawa te obejmują: 

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które od Państwa zebraliśmy. W miarę możliwości mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia, kontaktując się z nami przy użyciu informacji podanych w sekcji Kontakt poniżej. 
 • Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. 
 • Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa Danych osobowych. 
 • Prawo do ograniczenia. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa Danych osobowych. 
 • Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. 
 • Prawo do wycofania zgody. Mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy polegaliśmy na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Opieramy się na następujących podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych: 

 • Umowa: W celu zawarcia lub wykonania umowy z Panem/Panią; na przykład 
  • W celu zarządzania zamówieniami i ich realizacji, ułatwiania dostaw oraz świadczenia innych Usług; 
  • W celu zarządzania naszymi rachunkami i rejestrami; 
  • Obsługa Państwa zapytań i wniosków; 
  • Gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie za pośrednictwem naszych Witryn internetowych, przetwarzanie Państwa danych kontaktowych oraz danych dotyczących historii zatrudnienia i wykształcenia (w zakresie niezbędnym do oceny Państwa podania o pracę, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz w innym zakresie niezbędnym do rekrutacji) jest konieczne, aby odpowiedzieć na Państwa wniosek o rozpatrzenie Państwa podania o zatrudnienie. Jeśli nie podadzą Państwo tych danych, nie będziemy w stanie rozpatrzyć Państwa podania o pracę przesłanego za pośrednictwem naszych stron internetowych.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzając Państwa Dane Osobowe w związku z naszymi uzasadnionymi interesami, upewniamy się, że uwzględniamy i równoważymy wszelkie potencjalne skutki dla Państwa i Państwa praw wynikających z ochrony danych. Nasze uzasadnione interesy biznesowe nie automatycznie nadrzędne wobec Państwa interesównie będziemy wykorzystywać Państwa Danych Osobowych do działań, w których nasze interesy nadrzędne wobec wpływu na Państwa, chyba że uzyskamy Państwa zgodę lub działania te w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, które opiera się na naszych uzasadnionych interesach, jak opisano poniżej. Przykłady uzasadnionych interesów obejmują 
  • Aby odpowiadać na Państwa zapytania dotyczące obsługi klienta i prośby o informacje; 
  • W celu utrzymania, ulepszania i analizowania naszych stron internetowych i oferowanych przez nas usług; 
  • Prowadzenie działań marketingowych; 
  • W celu wykrywania, zapobiegania lub badania naruszeń bezpieczeństwa lub oszustw; oraz 
  • W celu ułatwienia funkcjonowania naszych stron internetowych; 
 • Zgodność z prawem: W celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych; na przykład
  • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji do wewnętrznych celów administracyjnych i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, oraz 
  • Przekazywanie ważnych informacji na temat bezpieczeństwa produktów oraz powiadomień o wycofaniu produktów z rynku. 
 • Zgoda: Będziemy wysyłać Panu/Pani wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące naszych Usług lub innych promocji wyłącznie za Pana/Pani zgodą lub jeśli w inny sposób wyrazi Pan/Pani zgodę na ich otrzymywanie Jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych w tym celu, nie będziemy przesyłać Panu/Pani takich informacji. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie takich wiadomości w dowolnym momencie, jak opisano poniżej. Może Pan/Pani jednak nadal otrzymywać od nas wiadomości dotyczące transakcji lub konta. 

Wykonywanie Państwa praw wynikających z RODO 

W stosownych przypadkach mogą Państwo skorzystać z dowolnych praw przysługujących Państwu na mocy RODO, przesyłając nam możliwy do zweryfikowania wniosek dotyczący osoby, której dane dotyczą, korzystając z poniższych informacji. Mogą Państwo złożyć wniosek dotyczący Państwa Danych Osobowych lub w imieniu osoby, dla której posiadają Państwo upoważnienie. Muszą Państwo podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz poświadczyć, że są Państwo obywatelem lub rezydentem EOG, podając w swoim wniosku kraj obywatelstwa lub zamieszkania. W celu uzyskania informacji możemy zażądać od Pana/Pani potwierdzenia Pana/Pani tożsamości i/lub legitymacji prawnej do złożenia wniosku, a także Pana/Pani miejsca zamieszkania w EOG. Odpowiemy na Pana/Pani wniosek w ciągu 30 dni lub poinformujemy Pana/Panią, jeśli będziemy potrzebować dodatkowego czasu. 

Prosimy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie wnioski poprosimy o zweryfikowanie Państwa tożsamości i możemy odrzucić Państwa wniosek, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. 

Jeśli chcą Państwo zgłosić zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa danych (bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które mogą Państwu przysługiwać), mają Państwo prawo zgłosić je do lokalnego organu nadzorczego; mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, kontaktując się z nami w następujący sposób: 

Przedstawiciel UE 

Wyznaczyliśmy firmę ePrivacy GmbH jako naszego przedstawiciela ds. RODO w Unii Europejskiej, z którym można się skontaktować pod adresem: 

ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Niemcy 

https://www.eprivacy.eu 

20. Państwa prawa wynikające z brytyjskiego RODO 

Jeśli mają Państwo siedzibę w Wielkiej Brytanii, zastosowanie mają również poniższe postanowienia: 

Jeśli udostępniamy Pana/Pani dane osobowe w ramach Spółki lub stronom trzecim znajdującym się poza Wielką Brytanią, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących ciągłą ochronę Pana/Pani danych osobowych, na przykład poprzez zawarcie międzynarodowego dodatku dotyczącego przekazywania danych do Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, przyjętego przez rząd Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 119A ustawy o ochronie danych z 2018 roku. 

Przysługują Państwu takie same prawa osoby, której dane dotyczą, jak te wymienione powyżej dla UE, z tym wyjątkiem, że odniesienia do “RODO” należy odczytywać jako odniesienia do “RODO Wielkiej Brytanii”, a skargi należy składać do brytyjskiego organu nadzorczego, Information Commissioner’s Office. 

Jeśli są Państwo mieszkańcami Wielkiej Brytanii i mają jakiekolwiek pytania dotyczące tej sekcji lub chcą złożyć wniosek, prosimy o kontakt pod adresem: 

UK Representative Service for GDPR Ltd.
7 Savoy Court
London WC2R 0EX
Zjednoczone Królestwo 

https://www.eprivacy.eu/en/legal 

21. Osoba niepełnosprawna 

Jeśli są Państwo niepełnosprawni i potrzebują dostępu do niniejszej Informacji w innym formacie, prosimy o kontakt pod adresem privacyofficer@talentquest.com. 

22. Zmiany w niniejszym zawiadomieniu 

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Informację, zamieścimy te zmiany w niniejszej Informacji i w innych miejscach, które uznamy za stosowne, aby byli Państwo świadomi, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je ujawniamy. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji w dowolnym momencie, dlatego prosimy często ją przeglądać. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Informacji, powiadomimy Państwa o tym tutaj, pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej. 

23. Proszę się z nami skontaktować 

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2024 r. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Informacji, prosimy o kontakt pod adresem: 

Email: privacyofficer@talentquest.com
Telefon: 404.266.9368 

Adres do korespondencji:
TalentQuest
2400 Riverstone Blvd. #4277
Canton, GA 30114 

Back To Top