skip to Main Content

Polityka prywatności

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić prywatność użytkowników, publikujemy niniejsze oświadczenie, w którym wyjaśniamy nasze internetowe praktyki informacyjne oraz opcje użytkowników dotyczące wyboru sposobu, w jaki ich dane są gromadzone i wykorzystywane. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy spółki TalentQuest, LLC oraz jej spółek zależnych („TalentQuest” lub „my”, „nasz”). Określenia „Użytkownik” zawarte w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności odnoszą się do użytkowników naszych Usług, którzy są stroną akceptującą niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.  W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano nasze praktyki ochrony prywatności danych, które gromadzimy podczas interakcji Użytkowników z nami, co obejmuje:

 • Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oraz wszystkich innych witryn internetowych przez nas posiadanych lub kontrolowanych, które odsyłają lub prowadzą do niniejszego Oświadczenia („Witryny internetowe”)
 • Korzystanie z aplikacji udostępnianych przez nas do użytkowania na komputerach i urządzeniach mobilnych lub za ich pośrednictwem („Aplikacje”)
 • Korzystanie z naszych produktów i Usług oraz czerpanie z nich korzyści, w tym m.in. z Talent Insights™, ocen behawioralnych, celów, wyników, wynagrodzeń, ankiet 360°, szkoleń, sukcesji, komunikacji oraz analityki („Usługi”)
 • Interakcje z naszym działem obsługi klienta, kontakt poprzez media społecznościowe, publikowanie wpisów na naszych profilach w mediach społecznościowych oraz oznaczanie nas we wpisach Użytkowników w mediach społecznościowych (łącznie „Wiadomości”)
 • Odpowiadanie na ogłoszenia lub ich wyświetlanie, a także uczestnictwo w naszych ankietach, konkursach lub promocjach („Możliwości uczestnictwa”)

Witryny internetowe, Aplikacje, Usługi, Wiadomości i Możliwości uczestnictwa zwane są dalej łącznie „Usługami”.   Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy również Danych osobowych, które otrzymujemy od partnerów biznesowych lub stron trzecich (takich jak Pracodawca lub potencjalny Pracodawca Użytkownika). Poniżej zamieszczone są dalsze informacje na temat gromadzenia przez nas Danych osobowych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych stron trzecich dostępnych za pośrednictwem naszych witryn internetowych.  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy żadnych treści generowanych przez Użytkownika. Nie odpowiadamy za obejście jakichkolwiek ustawień prywatności ani środków bezpieczeństwa Witryny internetowej w związku z powyższym. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że, nawet po usunięciu, kopie takich treści mogą pozostać widoczne na stronach w pamięci podręcznej oraz zarchiwizowanych, a także wtedy, gdy inni użytkownicy skopiowali lub zapisali treści użytkownika.

Dane osobowe, które gromadzimy

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane, które umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika jako osoby lub które odnoszą się do osoby możliwej do zidentyfikowania. Dane osobowe dotyczące Użytkownika gromadzimy w różnych punktach interakcji z naszymi Usługami i z różnych źródeł opisanych poniżej.

 • Identyfikatory. Możemy gromadzić identyfikatory, takie jak imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, pseudonim, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika, adres fizyczny, dane geolokalizacyjne, adres IP, data i miejsce urodzenia.
 • Informacje demograficzne. Możemy gromadzić informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć i stan cywilny.
 • Aktywność w Internecie Możemy gromadzić informacje dotyczące aktywności w Internecie, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki, identyfikatory i charakterystyka urządzenia, wersja systemu operacyjnego i odsyłające łącza URL.
 • Informacje handlowe. Możemy gromadzić informacje handlowe, takie jak zakupione i/lub używane Aplikacje lub Usługi.
 • Informacje dotyczące mediów społecznościowych. Możemy gromadzić informacje pochodzące z konta Użytkownika w mediach społecznościowych, zgodnie z ustawieniami w serwisie społecznościowym, takie jak lokalizacja, zameldowania, działania, zainteresowania, zdjęcia, aktualizacje statusu i lista znajomych.
 • Informacje dotyczące płatności. Możemy gromadzić informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej lub debetowej, informacje dotyczące rachunku bankowego oraz dane rozliczeniowe.
 • Informacje o lokalizacji. Możemy gromadzić informacje o lokalizacji, takie jak lokalizacja ustalona na podstawie adresu IP lub danych geolokalizacyjnych.
 • Informacje dotyczące zatrudnienia. Możemy gromadzić informacje dotyczące zatrudnienia, takie jak historia zatrudnienia, nazwy i adresy obecnego i byłego pracodawcy, zawód lub tytuł służbowy/stanowisko, informacje identyfikacyjne pracodawcy/pracownika, informacje na temat wydatków, dane podatkowe i informacje o innych należnościach podlegających potrąceniu oraz dane kontaktowe w razie nagłych wypadków.
 • Nagrania audio. Możemy gromadzić nagrania audio, takie jak rozmowy telefoniczne z działem obsługi klienta.
 • Wnioski. Możemy gromadzić wnioski dotyczące preferencji marketingowych i komunikacji, zainteresowań oraz innych parametrów.

Gdzie gromadzimy dane

 • Rejestracja w naszej Witrynie internetowej: aby korzystać z niniejszej Witryny internetowej, należy w pierwszej kolejności utworzyć nazwę użytkownika oraz hasło.
 • Dane pozyskiwane przez nas od Pracodawcy Użytkownika (lub potencjalnego pracodawcy) (dalej łącznie „Pracodawca”) to dane kontaktowe Użytkownika (takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail). Możemy wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z Użytkownikiem w związku z Usługami oferowanymi w naszej Witrynie internetowej.
 • Opłata za Usługi. Gromadzimy Dane osobowe w celu realizacji zamówienia i w przypadku złożenia wniosku o Usługi.
 • Zapytanie o nasze Usługi lub prośba o informacje lub materiały. Gromadzimy Dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o wycenę lub zapytanie o nasze Usługi.
 • Kontakt z Centrum obsługi klienta. Gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownik się z nami kontaktuje, komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub Usług czatu online oraz gdy kontaktuje się z działem obsługi klienta. Komunikacja werbalna może być nagrywana w ramach zapewniania jakości oraz w celach szkoleniowych.
 • Media społecznościowe. Gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownik decyduje się na uczestnictwo w naszych aktywnościach w mediach społecznościowych lub korzysta z naszych ofert. Możemy również umożliwić Użytkownikowi wzięcie udziału w konkursach obejmujących dostarczenie zdjęć, które Użytkownik może następni udostępnić swoim kontaktom w mediach społecznościowych w celu głosowania, udostępniania ofert lub innych promocji.
 • Wniosek o zatrudnienie. Gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownik decyduje się na przesłanie internetowego wniosku o zatrudnienie w naszej firmie, aby ocenić wniosek pod kątem dopasowania do danego stanowiska.

TalentQuest nie jest jedynym właścicielem informacji gromadzonych na platformie TalentQuest. Wszelkie informacje przesyłane za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej mogą być udostępniane Pracodawcy Użytkownika w związku z użytkowaniem Usług i/lub Witryny internetowej TalentQuest.

Sposoby wykorzystywania danych

TalentQuest może wykorzystywać dostarczone Dane osobowe w następujący sposób:

 • W celu oferowania i dostarczania naszych produktów oraz Usług i wspierania podstawowej działalności gospodarczej
 • W celu obsługi lub realizacji zamówień, w tym komunikowania się z Użytkownikiem w kwestii naszych Usług, wysłania potwierdzenia złożenia zamówienia, rejestracji i utrzymywania konta Użytkownika, a także udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane do działu obsługi klienta w związku ze świadczonymi przez nas Usługami
 • W celu personalizacji doświadczenia Użytkownika poprzez wyświetlanie treści bazujących na zainteresowaniach Użytkownik
 • W celu utrzymywania relacji z klientami i dostarczania informacji oraz powiadomień o zmianach dotyczących naszych Witryn internetowych, Warunków użytkowania i/lub niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
 • W ramach wewnętrznych procesów biznesowych, uwierzytelniania, zapobiegania stratom i oszustwom, utrzymania bezpieczeństwa publicznego i zgodności z przepisami
 • Do celów marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania zaproszeń do uczestnictwa w konkursach, przekazywania darmowych nagród i promocji; do wysyłania informacji o naszych produktach lub usługach; oraz do wysyłania informacji o nowych lub zaktualizowanych produktach, a także wiadomości i informacji, o które wnioskowano za pośrednictwem subskrypcji biuletynu
 • W celu prowadzenia badań, analiz i działań reklamowych
 • W celu zaproszenia do uczestnictwa w badaniach opinii użytkowników lub poproszenia o opinię zwrotną dotyczącą niniejszej Witryny internetowej albo naszych produktów
 • Do wewnętrznych działań statystycznych, marketingowych i operacyjnych, takich jak pomiar i zrozumienie trendów demograficznych, trendów dotyczących użytkowników, zainteresowań użytkowników i innych trendów naszych użytkowników
 • W celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych Witryn internetowych oraz działalności
 • W celu badania, zapobiegania, obrony lub podjęcia innego działania w związku z naruszeniami naszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub
 • Warunków użytkowania, działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzewanym nadużyciem lub sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem naszych praw ustawowych lub praw ustawowych innych podmiotów
 • W celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń

TalentQuest może gromadzić informacje dotyczące użytkowania Witryny internetowej, takie jak rodzaj wykorzystywanych Usług i codzienna liczba użytkowników. Informacje te są gromadzone w formie zagregowanej, bez identyfikacji poszczególnych użytkowników. TalentQuest może użyć tych zagregowanych, nieumożliwiających identyfikacji danych statystycznych do analizy statystycznej, badań, marketingu lub podobnych celów promocyjnych. Ponadto, TalentQuest analizuje zagregowane dane w ramach bieżących działań w celu weryfikacji i ulepszania naszych produktów.

Wiadomości z witryny

 • Powiadomienia dotyczące Usług — W razie konieczności będziemy przesyłać powiadomienia dotyczące Usług. Jeśli Użytkownik uczestniczy na przykład w ocenie pracowniczej lub ankiecie „Informacje zwrotne 360”, prześlemy mu wiadomość e-mail z powiadomieniem. W niektórych przypadkach możemy również wysłać inne wiadomości e-mail z powiadomieniem/przypomnieniem, które są związane z procesem zarządzania wynikami. Zasadniczo mona zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, ponieważ nie są to wiadomości o charakterze promocyjnym. Aby zrezygnować z procesu „Informacje zwrotne 360” oraz z wiadomości e-mail z nim związanych, należy postępować zgodnie z procedurą rezygnacji przedstawioną w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych wiadomości e-mail, Pracodawca może zdezaktywować jego konto.
 • Obsługa klienta — Będziemy się komunikować z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, aby świadczyć zamówione Usługi oraz zarządzać jego kontem. Kontakt będzie nawiązywany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, zgodnie z uzasadnionym wskazaniem.

Jak ujawniamy dane osobowe

Możemy ujawniać dostarczone Dane osobowe w następujący sposób:

 • Zagregowane dane (uniemożliwiające ustalenie tożsamości) — Możemy ujawniać zagregowane dane do celów weryfikacji, sprawdzenia wiarygodności i badań normatywnych. Należy jednak pamiętać, że dane w takich analizach nie umożliwiają wskazania tożsamości poszczególnych osób.
 • Informacje umożliwiające identyfikację — NIE udostępniamy stronom trzecim danych umożliwiających identyfikację, z wyjątkami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Możemy ujawniać informacje dostarczane przez Użytkownika Pracodawcy. Możemy również udostępniać informacje umożliwiające identyfikację firmom świadczącym nam Usługi lub dostarczającym Usługi w naszym imieniu.  Obejmuje to świadczenie pewnych Usług dostępnych w naszej Witrynie internetowej, jak ma to na przykład miejsce w przypadku współpracujących z nami dostawców, którzy przeprowadzają oceny behawioralne i testy osobowości. W takich przypadkach wymagamy od tych firm wprowadzenia zabezpieczeń gwarantujących ochronę danych Użytkowników.
 • Przejęcie — Jeśli nasza firma lub nasze aktywa zostaną przejęte przez inną spółkę, spółka przejmująca przejmie odpowiedzialność za informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Przejmie również prawa oraz obowiązki dotyczące informacji zgromadzonych przez nas za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, jak opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Wymóg prawny — Ujawnimy informacje umożliwiające identyfikację (i), gdy będzie tego wymagać od nas prawo lub postępowanie sądowe, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym na podstawie egzekwowalnego żądania władz lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także (iii) w przypadku, gdy będziemy przekonani, że ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, bądź też w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego działania niezgodnego z prawem.

Łącza do innych witryn

Nasze Witryny internetowe mogą zawierać łącza stron trzecich, obejmować integracje stron trzecich oraz oferować usługę pod wspólną marką lub pod marką strony trzeciej (dalej łącznie „Inne łącza i witryny internetowe”). Użytkownik może przekazywać informacje (w tym Dane osobowe i inne informacje) bezpośrednio stronie trzeciej (która może obejmować określonych Dostawców Usług) i/lub nam za pośrednictwem tych Innych łączy i witryn internetowych. Ponieważ te Inne łącza i witryny internetowe mogą nie być hostowane ani kontrolowane przez nas, nie odpowiadamy za praktyki ochrony prywatności tych Innych łączy i witryn internetowych ani za oferowane tam treści.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk informacyjnych tych Innych łączy i witryn internetowych. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z politykami prywatności tych Innych łączy i witryn internetowych.

Wybór / Klauzula opt-out

Uczestnictwo w Usługach oferowanych w naszej Witrynie internetowej (np. oceny pracownika, zarządzanie celami, ankieta Informacje zwrotne 360, oceny przed zatrudnieniem, planowanie sukcesji, zarządzanie kształceniem, komunikacja, zarządzanie wynagrodzeniami i wszelkie inne Usługi oferowane przez nas w przyszłości) zależy od relacji Użytkownika z Pracodawcą.  Podjęcie decyzji o rezygnacji z uczestnictwa należy omówić z pracodawcą.

W przypadku wiadomości marketingowych Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji, znajdujący się w wiadomościach e-mail.

Pliki dziennika

Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, pewne informacje gromadzimy automatycznie i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/ostatnie, system operacyjny, sygnaturę czasową i dane typu „clickstream”.

Wykorzystujemy te informacje do analizowania trendów, administrowania Witryną internetową, udzielania wsparcia, śledzenia ruchu użytkowników w Witrynie internetowej oraz zbierania informacji demograficznych dotyczących naszej bazy użytkowników jako całości.

Nie łączymy tych automatycznie zgromadzonych danych z informacjami umożliwiającymi identyfikację.
Jako identyfikatory sesji wykorzystujemy na naszych serwerach pliki cookie.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika w celu zapisywania pewnych informacji. Nasza Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Podczas wizyty w naszej Witrynie internetowej zachowujemy dane dotyczące działań użytkownika w danej sesji na naszych serwerach. Tymczasowy token sesji umożliwia jednoznaczną identyfikację konkretnej sesji. Przechowujemy taki token w pliku cookie sesji.

Wykorzystujemy pliki cookie zawierające identyfikatory sesji i/lub trwałe pliki cookie. Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwiać użytkownikom poruszanie się po naszej Witrynie internetowej. Plik cookie zawierający identyfikator sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację. Trwały plik cookie pozostaje zapisany na dysku twardym przez dłuższy czas. Trwałe pliki cookie można usunąć, wykonując następujące instrukcje zawarte w pliku pomocy używanej przeglądarki internetowej. (Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj: microsoft.com/info/cookies.mspx)

Ustawiamy trwały plik cookie tak, aby przechowywał identyfikator logowania Użytkownika oraz aby nie było konieczne każdorazowe wprowadzanie identyfikatora na ekranie logowania.

W przypadku odrzucenia plików cookie Użytkownik może nadal korzystać z naszej Witryny internetowej, ale możliwość korzystania z niektórych obszarów naszej Witryny internetowej może być wtedy ograniczona.

Niektóre przeglądarki internetowe zaczęły już oferować tzw. mechanizmy żądania „nie śledź”, dzięki którym użytkownicy przeglądarek mogą automatycznie informować odwiedzane witryny o swoich preferencjach dotyczących prywatności. Przeglądarki internetowe zaczęły uwzględniać te funkcje względnie niedawno i nie ma jeszcze zgodności co do tego, jakie działania powinna podjąć witryna internetowa w momencie otrzymania sygnału odmowy śledzenia z przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę, a także jakie ograniczenia dotyczące gromadzenia informacji lub użytkowania powinny być zastosowane w przypadku otrzymania sygnału odmowy śledzenia. Wskutek powyższego nasza witryna internetowa obecnie nie odpowiada na sygnały odmowy śledzenia. Kontynuujemy monitorowanie rozwoju sytuacji związanej z mechanizmami odmowy śledzenia i możemy wrócić do tej kwestii w przyszłości.

Nie upoważniamy stron trzecich, takich jak sieci reklamowe, do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację dotyczących aktywności online danego użytkownika w dłuższej perspektywie czasowej i w różnych witrynach internetowych, gdy dany użytkownik korzysta z naszych usług.

Te pliki cookie są niezbędne do dostarczania Usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i umożliwiają użytkownikowi korzystanie z niektórych z funkcji Witryny. Bez tych plików cookie żądane Usługi nie mogą być dostarczone. Wykorzystujemy te pliki cookie wyłącznie w celu dostarczania użytkownikowi tych Usług.

Te pliki cookie umożliwiają naszej Witrynie internetowej zapamiętanie wyborów dokonanych podczas jej odwiedzin. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wyboru preferencji podczas każdej wizyty w naszej Witrynie internetowej.

Te pliki cookie gromadzą informacje o ruchu w naszej Witrynie internetowej oraz o tym, jak poszczególni użytkownicy wykorzystują naszą Witrynę internetową. Zgromadzone informacje mogą obejmować typy informacji opisane wyżej w sekcji zatytułowanej „Informacje gromadzone automatycznie”. Wykorzystujemy te informacje w celu skuteczniejszej obsługi naszej Witryny internetowej, gromadzenia ogólnych informacji demograficznych, monitorowania poziomu aktywności w naszej Witrynie oraz ulepszania Witryny internetowej. W tym celu wykorzystujemy usługę Google Analytics. Usługa Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie Google Analytics znajduje się tutaj. Informacje o sposobie, w jaki Google chroni dane osobowe, znajdują się tutaj. Użytkownik może uniemożliwić wykorzystywanie usługi Google Analytics w połączeniu z użytkowaniem przez niego naszej Witryny internetowej, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną tutaj.

Te pliki cookie są wykorzystywane, gdy Użytkownik udostępnia swoje informacje za pośrednictwem przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub polubienia (lub podobnego) w naszej Witrynie internetowej oraz gdy łączy swoje konto lub nawiązuje interakcje z naszymi treściami w witrynach mediów społecznościowych lub za ich pośrednictwem, np. Facebook lub Twitter. Portal społecznościowy zapisze taką informację. Portale społecznościowe wykorzystują własne pliki cookie.

Te pliki cookie śledzą zachowanie w witrynie internetowej w celu umożliwienia nam oraz sieciom reklamowym stron trzecich wyświetlanie reklam, które mogą zainteresować Użytkownika. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania w celu grupowania użytkownika z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach lub zachowaniu w witrynie internetowej. Bazując na plikach cookie, które sieć reklamowa strony trzeciej ustawia w naszej Witrynie internetowej i innych witrynach, reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań Użytkownika w naszej Witrynie internetowej oraz podczas wizyty Użytkownika w witrynach internetowych stron trzecich. Pliki cookie można wyłączyć zgodnie z wcześniejszym opisem. Można także zrezygnować z wykorzystywania informacji o zachowaniu w witrynie internetowej do celów reklamy ukierunkowanej. Instrukcje rezygnacji znajdują się w sekcji „Twoje wybory” w części „Ukierunkowana reklama online” niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Zgodnie z niektórymi przepisami prawa stanowego Stanów Zjednoczonych gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookie stron trzecich do celów marketingu ukierunkowanego i podobnych może zostać uznane za „sprzedaż danych”. W celu rezygnacji ze zautomatyzowanej sprzedaży Danych osobowych należy kliknąć tutaj.

Kalifornijskie prawo do prywatności

Oświadczenie dla mieszkańców stanu Kalifornia

Niniejsze OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA stanowi uzupełnienie informacji zawartych w powyższym Oświadczeniu o ochronie prywatności i ma zastosowanie wyłącznie do osób odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia („konsumenci” lub „Użytkownicy”). Dołączamy niniejsze oświadczenie w celu zapewnienia zgodności z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) z roku 2018 oraz innymi kalifornijskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym oświadczeniu i określone w CCPA mają to samo znaczenie.

Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy

Poniżej znajduje się podsumowanie sposobów, na jakie obecnie gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe, a także sposobów, na jakie gromadziliśmy, wykorzystywaliśmy i udostępnialiśmy informacje w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W szczególności, w ostatnich 12 miesiącach zgromadziliśmy następujące kategorie danych osobowych konsumentów:

 • Kategoria A: Identyfikatory.
  Przykłady: Prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator online adresu IP, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu i inne podobne identyfikatory.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienionych w kalifornijskiej ustawie o danych klientów (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
  Przykłady: Imię i nazwisko, numer ubezpieczenia zdrowotnego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, edukacja, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje finansowe. Niektóre dane osobowe uwzględnione w tej kategorii mogą pokrywać się z danymi w innych kategoriach.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria C: Cechy objęte ochroną na mocy prawa stanu Kalifornia lub federalnego.
  Przykłady: Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, płeć (w tym płeć społeczno-kulturowa, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane choroby), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowy, informacje genetyczne (w tym informacje genetyczne o charakterze rodzinnym).
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria D: Informacje handlowe.
  Przykłady: Rejestr własności prywatnej, produkty lub Usługi zakupione, uzyskane lub rozważane, bądź też inna historia zakupów albo konsumencka bądź tendencje ich dotyczące.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria E: Dane biometryczne.
  Przykłady: Cechy fizjologiczne, biologiczne i behawioralne, które można wykorzystać do ustalenia tożsamości jednostki, takie jak obraz tęczówki lub siatkówki, odciski palców, matematyczne odpowiedniki twarzy i zapis głosu, wzór lub rytm naciśnięć klawiszy.
  Gromadzenie: NIE
 • Kategoria F: Aktywność internetowa lub podobna aktywność w sieci.
  Przykłady: Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacja lub reklama.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.
  Przykłady: Dokładna lokalizacja, np. pochodząca ze współrzędnych GPS lub danych telemetrycznych.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria H: Informacje sensoryczne.
  Przykłady: Nagrania audio z sesji szkoleniowej.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria I: Dane osobowe lub dane dotyczące zatrudnienia.
  Przykłady: Historia wcześniejszego lub obecnego zatrudnienia i oceny wyników.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria J: Niepubliczne informacje umożliwiające identyfikację (zgodnie z FERPA).
  Przykłady: Imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, zapisy biometryczne, inne pośrednie identyfikatory, takie jak data i miejsce urodzenia lub nazwisko panieńskie matki, a także inne informacje powiązane lub możliwe do powiązania z kursantem, wystarczające do określenia tożsamości kursanta przez stronę trzecią.
  Gromadzenie: TAK
 • Kategoria K: Wnioski wyciągnięte na podstawie innych danych osobowych.
  Przykłady: Profil odzwierciedlający preferencje danej osoby, jej cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, umiejętności i zdolności.
  Gromadzenie: TAK

Uzyskujemy wymienione powyżej kategorie Danych osobowych z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio i pośrednio od naszych klientów lub ich przedstawicieli.
 • Bezpośrednio i pośrednio od konsumentów. Na przykład poprzez informacje, które gromadzimy od naszych klientów podczas dostarczania im Usług.
 • Bezpośrednio i pośrednio z aktywności w naszych witrynach internetowych. Na przykład ze zgłoszeń za pośrednictwem portalu w naszej witrynie internetowej lub z automatycznie zgromadzonych informacji na temat użytkowania witryny internetowej.
 • Od stron trzecich, które wchodzą z nami w interakcje w związku z wykonywanymi przez nas Usługami.

Wykorzystywanie Danych osobowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe do co najmniej jednego z następujących celów biznesowych:

 • W celu realizacji warunku, dla którego dane są dostarczane.
 • W celu dostarczenia żądanych od nas informacji, produktów lub Usług.
 • W celu dostarczenia alertów e-mail, rejestracji na wydarzenia i innych powiadomień dotyczące naszych produktów lub Usług, bądź też wydarzeń lub wiadomości, które mogą zainteresować Użytkownika.
 • W celu wywiązywania się z naszych obowiązków i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między nami a Użytkownikiem, w tym do celów fakturowania i pobierania opłat.
 • W celu ulepszania naszej witryny internetowej i przedstawiania jej treści Użytkownikom.
 • W celu prowadzenia testów, badań, analiz i rozwoju produktu.
 • Jeśli to konieczne lub stosowne, do ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa naszego, naszych klientów lub innych podmiotów.
 • W celu odpowiadania na wnioski organów ścigania oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nakazy sądowe lub regulacje rządowe.
 • Zgodnie z wyjaśnieniem podczas gromadzenia danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA.

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii Danych osobowych ani wykorzystywać gromadzonych przez nas Danych osobowych do znacząco odmiennych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez dostarczenia powiadomienia.

Udostępnianie Danych osobowych

Możemy ujawniać Twoje Dane osobowe stronom trzecim do celów biznesowych. Podczas ujawniania przez nas Danych osobowych w celach biznesowych zawieramy umowę, która zawiera opis celu i wymaga od odbiorcy dochowania poufności Danych osobowych oraz niewykorzystywania ich do celów innych niż wykonanie umowy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie Danych osobowych do celów biznesowych:

Kategoria A: Identyfikatory. Kategoria B: Kategorie Danych osobowych kalifornijskiej ustawy o danych klientów. Kategoria C: Cechy objęte ochroną na mocy prawa stanu Kalifornia lub federalnego. Kategoria I: Dane osobowe lub dane dotyczące zatrudnienia.

Ujawniamy Dane osobowe do celów biznesowych następującym kategoriom stron trzecich:

 • Nasze jednostki powiązane
 • Dostawcy usług
 • Pracodawcy / strony trzecie, które otrzymają upoważnienie Użytkownika do ujawnienia jego Danych osobowych w związku z dostarczanymi przez nas produktami lub Usługami

W ostatnich 12 miesiącach nie sprzedaliśmy żadnych Danych osobowych.  Udostępniliśmy Dane osobowe Użytkowników ich Pracodawcom oraz naszym Dostawcom usług, jak opisano powyżej. Należy pamiętać, że ustawa CCPA definiuje sprzedaż w sposób ogólny, co oznacza, że fakt wykorzystywania narzędzi analitycznych w naszych witrynach internetowych, może być na przykład traktowany jako sprzedaż według prawa kalifornijskiego. Wskutek tego, nawet jeśli nie otrzymujemy zapłaty za dane, a odbiorca wykorzystuje dane do własnych celów, samo ujawnienie Danych osobowych odbiorcy może być traktowane jako sprzedaż według przepisów CCPA.

Prawo Użytkownika do prywatności

Zgodnie z ustawą CCPA Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawa dostępu do informacji i przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądania, abyśmy ujawnili mu określone informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego Danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po otrzymaniu i potwierdzeniu weryfikowalnego wniosku Użytkownika ujawnimy, co następuje:

 • Kategorie Danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat Użytkownika.
 • Kategorie źródeł Danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat Użytkownika.
 • Nasz cel biznesowy lub handlowy gromadzenia lub sprzedaży tych Danych osobowych.
 • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te Dane osobowe.
 • Konkretne Dane osobowe, które zgromadziliśmy na temat Użytkownika (zwane również żądaniem przeniesienia danych).
 • Jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy Dane osobowe Użytkownika do celów biznesowych, dwie osobne listy ujawniające:
 • sprzedaż, ze wskazaniem kategorii Danych osobowych, które zakupiła każda kategoria odbiorców; oraz
 • ujawnienia do celów biznesowych, ze wskazaniem kategorii Danych osobowych, które otrzymała każda kategoria odbiorców.

Prawo żądania usunięcia

Użytkownik ma prawo żądania, abyśmy usunęli wszelkie zgromadzone i zachowane Dane osobowe, które dotyczą Użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu weryfikowalnego wniosku Użytkownika usuniemy (i poinstruujemy naszych dostawców usług do usunięcia) Dane osobowe Użytkownika z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek.

Egzekwowanie praw dostępu, przeniesienia danych i usunięcia
W celu skorzystania z opisanych wyżej praw dostępu, przeniesienia danych i usunięcia należy przesłać weryfikowalny wniosek konsumencki za pomocą jednej z następujących opcji:

 • Wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyofficer@talentquest.com lub
 • Dzwoniąc pod numer 833.523.1171
 • Odwiedzając stronę składania wniosków o egzekwowanie praw CCPA

Wyłącznie Użytkownik lub osoba zarejestrowana w departamencie stanu Kalifornia (California Secretary of State), upoważniona przez Użytkownika do działania w jego imieniu, może wystąpić z weryfikowalnym wnioskiem konsumenckim dotyczącym Danych osobowych Użytkownika. Użytkownik może również wystąpić z weryfikowalnym wnioskiem konsumenckim w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka, w zakresie, w jakim dysponujemy informacjami związanymi z osobami niepełnoletnimi. Potwierdzimy otrzymanie wniosku w ciągu 10 dni roboczych wraz z przekazaniem opisu naszego procesu weryfikacji. Jeśli będziemy w stanie potwierdzić tożsamość Użytkownika, odpowiemy na wniosek w ciągu 45 dni kalendarzowych. Wnioski o usunięcie wymagają niezależnego potwierdzenia przez Użytkownika zamiaru usunięciach danych.

Weryfikowalny wniosek konsumencki dotyczący uzyskania dostępu lub przeniesienia danych można złożyć jedynie dwukrotnie w okresie 12 miesięcy. Weryfikowalny wniosek konsumencki musi:

 • Dostarczać informacje, które umożliwią nam w uzasadniony sposób potwierdzić, że wnioskodawca to Użytkownik, którego Dane osobowe zgromadziliśmy, lub też wnioskodawca jest upoważnionym przedstawicielem takiego Użytkownika.
 • Wystarczająco dokładnie opisywać żądanie, tak abyśmy mogli je należycie zrozumieć, ocenić i udzielić odpowiedzi.

Nie możemy odpowiedzieć na wniosek ani dostarczyć Danych osobowych, gdy nie możemy potwierdzić tożsamości Użytkownika lub prawa do złożenia wniosku, a także potwierdzić, że Dane osobowe odnoszą się do Użytkownika. Złożenie weryfikowalnego wniosku konsumenckiego nie wymaga utworzenia konta. Wykorzystamy Dane osobowe dostarczone w weryfikowalnym wniosku konsumenckim jedynie w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy lub prawa do złożenia wniosku.

Termin i forma odpowiedzi
Staramy się odpowiedzieć na weryfikowalny wniosek konsumencki w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do 90 dni), pisemnie poinformujemy o przyczynie i okresie przedłużenia. Jeśli Użytkownik ma u nas konto, dostarczymy pisemną odpowiedź na to konto. Jeśli Użytkownik nie ma u nas konta, dostarczymy pisemną odpowiedź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, zgodnie z wybraną opcją. Wszelkie ujawnione przez nas informacje będą dotyczyć wyłącznie okresu 12 miesięcy poprzedzającego otrzymanie weryfikowalnego wniosku konsumenckiego. W odpowiedzi zawarte będzie również wyjaśnienie przyczyn, dla których nie możemy uwzględnić wniosku, o ile ma to zastosowanie. W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy gotowy do użycia format, w którym dostarczone będą Dane osobowe. Umożliwi to bezproblemowe przeniesienie danych z jednego formatu na inny.

Nie pobieramy opłaty za przetworzenie ani odpowiedź na weryfikowalny wniosek konsumencki, chyba że jest on nadmierny, ponawiany lub w sposób oczywisty bezzasadny. W przypadku ustalenia, że wniosek wymaga uiszczenia opłaty, podamy przyczynę podjęcia takiej decyzji i przedstawimy szacunkowy koszt przed realizacją wniosku.

Brak dyskryminacji

W przypadku skorzystania z praw wynikających z ustawy CCPA nie podejmiemy żadnych działań o charakterze dyskryminacyjnym. Poza przypadkami dozwolonymi na mocy ustawy CCPA nie podejmiemy następujących działań:

 • Odmówienie dostarczenia towarów lub Usług
 • Naliczenie innych cen lub stawek za towary lub Usługi; m.in. poprzez przyznanie zniżek lub innych korzyści, bądź też nałożenie kar
 • Dostarczenie towarów lub Usług innej ilości lub jakości
 • Sugerowanie, że możliwe jest otrzymanie innej ceny lub stawki za towary lub Usługi bądź towarów lub Usług też innej ilości lub jakości

Dostęp do informacji umożliwiających identyfikację

Jeśli informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika ulegną zmianie, można je zaktualizować, wprowadzając zmiany na stronie profilu osobistego lub wysyłając administratorowi firmy wiadomość e-mail. Dostęp do strony profilu jest możliwy wyłącznie poprzez kliknięcie łącza profilu na stronie głównej TalentQuest.

Dostęp do danych związanych z zarządzaniem talentami i wynikami, które są przechowywane przez TalentQuest (takie jak oceny czy raporty z ankiety Informacje zwrotne 360), jest zapewniany według uznania Pracodawcy Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji umożliwiających identyfikację jest dla nas ważne. Wprowadzane przez Użytkowników dane są szyfrowane z pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). (Więcej informacji o technologii SSL można uzyskać pod adresem: http://www.verisign.com/ssl/ssl-information-center/how-ssl-security-works/)

W celu ochrony dostarczanych nam informacji umożliwiających identyfikację zarówno podczas ich przesyłania, jak i odbierania, przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych. Niemniej jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani elektronicznego przechowywania danych nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. W związku z tym, mimo że podejmujemy wszelkie wysiłki mające na celu stosowanie komercyjnie akceptowalnych środków ochrony Danych osobowych, nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa w naszej Witrynie internetowej zachęcamy do kontaktu pod adresem privacyofficer@talentquest.com.

Prywatność dzieci

Nasza Witryna nie jest skierowana do dzieci poniżej 18. roku życia i świadomie nie gromadzimy ani nie otrzymujemy od nich Danych osobowych. W ograniczonych przypadkach nasi klienci mogą wykorzystywać nasze Aplikacje do gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych dzieci w wieku od 13 do 16 lat, ale wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.  Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i przypuszcza, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe jego dziecka, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas pod adresem e-mail privacyofficer@talentquest.com.

Międzynarodowy transfer danych

Prowadzimy działalność na skalę międzynarodową, dlatego możemy przekazywać Dane osobowe poza granice kraju, w tym z terenu EOG i Kanady do Stanów Zjednoczonych w ramach przetwarzania i przechowywania oraz do Indii w ramach przetwarzania, zależnie od Usług wykorzystywanych przez Użytkownika. Informacje zgromadzone za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej mogą być dostarczane na serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Korzystając z naszej Witryny internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na transfer tych danych i wykorzystywanie przez nas takich danych, jak wskazano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności; jeśli jednak Użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, musi zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności Tarczy Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), aby uzyskać informacje o prawach przysługujących mu w odniesieniu do Danych osobowych.

16 lipca 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnił Tarczę Prywatności jako mechanizm transferu danych między firmami z UE i Stanów Zjednoczonych.  Mimo unieważnienia Tarczy Prywatności spółka TalentQuest nadal będzie honorować swoje zobowiązania w odniesieniu do przekazanych danych osobowych pochodzących z UE zgodnie z zapisami Tarczy Prywatności sprzed 16 lipca 2020 r.  TalentQuest zamierza w przyszłości wykorzystywać alternatywne mechanizmy transferu do przekazywania danych.

Podmioty danych z UE

Ta sekcja ma zastosowanie, gdy Użytkownik jest podmiotem danych z UE (w tym celu odniesienie do UE obejmuje również Wielką Brytanię, a także następujące kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, a w stosownych przypadkach — także Szwajcaria). TalentQuest to administrator danych do celów przetwarzania Danych osobowych dostarczanych TalentQuest w połączeniu z Witryną internetową i Usługami. O ile nie otrzymaliśmy zgody na niezależne wykorzystywanie Danych osobowych lub nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych osobowych, działamy wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane w stosunku do Danych osobowych, które przetwarzamy za pośrednictwem Usług, jak opisano w sekcji „Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie przez korzystanie z Usług” powyżej. W celu przetwarzania Danych osobowych wykorzystujemy następujące podstawy prawne:

 • Przetwarzanie Danych osobowych na podstawie udzielonej zgody na takie przetwarzanie. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej.
 • Przetwarzanie Danych osobowych przekazywanych nam w momencie rejestracji do Usługi lub podczas wysyłania zapytań dotyczących naszej Usługi w inny sposób oraz przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie lub jego realizacji przed zawarciem umowy z nami lub administratorem danych, który korzysta z naszych Usług.
 • Wykorzystujemy dane związane z kontem do konfiguracji kont użytkowników w Usłudze oraz do administrowania tymi kontami i udzielania wsparcia technicznego (np. nazwy użytkowników, adresy e-mail i dane rozliczeniowe), zapewniania dostępu do Usługi, kontaktowania się z użytkownikami w związku z korzystaniem przez nich z Usług lub powiadamiania o ważnych zmianach w Usłudze. Wykorzystanie danych w ten sposób jest konieczne do wykonania umowy zawartej między nami a Użytkownikiem.
 • Możemy wysyłać informacje dotyczące naszych nowych produktów, usług i innych promocji pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innych wiadomości elektronicznych, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na tego rodzaju komunikację marketingową e-mail, robimy tak, ponieważ polegamy na wyjątku od wymogu wyrażenia zgody lub ze względu na nasz uzasadniony interes w promowaniu sukcesu naszej spółki.
 • Wykorzystywanie przez nas danych związanych z użytkowaniem Witryny internetowej i/lub Usługi, opisane powyżej, jest konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów dotyczących zrozumienia sposobu, w jaki Witryna internetowa i Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika, do poprawy doświadczeń Użytkownika oraz ulepszania oferty naszej Usługi.
 • Mamy również uzasadniony interes w agregowaniu i/lub anonimizowaniu lub usuwaniu informacji identyfikujących dane, które gromadzimy za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i/lub Usługi, oraz w wykorzystywaniu tych informacji do naszych celów biznesowych, jak opisano powyżej.
 • Podczas przetwarzania Danych osobowych Użytkownika na potrzeby naszych uzasadnionych interesów upewniamy się, że bierzemy pod uwagę i równoważymy wszelki potencjalny wpływ na Użytkownika i jego prawa wynikające z przepisów w zakresie ochrony danych. Nasze uzasadnione interesy biznesowe nie przeważają automatycznie nad interesami Użytkownika — nie będziemy wykorzystywać Danych osobowych Użytkownika na potrzeby działań, w których nad naszymi interesami przeważa wpływ na Użytkownika, chyba że otrzymaliśmy zgodę Użytkownika na prowadzenie czynności związanych z przetwarzaniem lub te czynności są w inny sposób wymagane lub dopuszczone przesz prawo. Użytkownik ma prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych opartemu na naszym uzasadnionych interesach, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej.

W zależności od obowiązujących przepisów i uzasadnionych działań, które możemy podjąć w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika w związku z jego żądaniem, Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego Danych osobowych:

Prawo dostępu

Jeśli Użytkownik wyśle do nas zapytanie, potwierdzimy, czy przetwarzamy jego Dane osobowe. Jeśli tak będzie, dostarczymy Użytkownikowi kopię takich Danych osobowych (wraz z kilkoma innymi szczegółami). Jeśli Użytkownik będzie potrzebować dodatkowych egzemplarzy, możemy naliczyć uzasadnioną opłatę.

Prawo do korekty danych

Jeśli Dane osobowe, nad którymi sprawujemy kontrolę, są niedokładne lub niekompletne, Użytkownik prawo do korekty lub uzupełnienia tych danych. Należy pamiętać, że możemy nie mieć możliwości skorygowania danych uzyskanych od strony trzeciej, na przykład od organu rządowego, lub danych, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W takiej sytuacji należy skontaktować się bezpośrednio ze stroną trzecią. Jeśli udostępniliśmy Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w miarę możliwości poinformujemy je o korekcie. Jeśli to możliwe i zgodne z prawem, w momencie otrzymania wniosku przekażemy również informację o tym, komu udostępniliśmy Dane osobowe Użytkownika, aby umożliwić nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich Danych osobowych. Postąpimy zgodnie z żądaniem w niektórych sytuacjach, np. gdy dane te nie są nam już potrzebne (dane mogą nie zostać usunięte, jeśli inne interesy przeważają nad prawem Użytkownika do usunięcia, np. jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania danych). Jeśli udostępniliśmy Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w miarę możliwości poinformujemy je o usunięciu. Jeśli to możliwe i zgodne z prawem, w momencie otrzymania wniosku przekażemy również informację o tym, komu udostępniliśmy Dane osobowe Użytkownika, aby umożliwić nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownika może zażądać od nas ograniczenia lub „zablokowania” przetwarzania jego Danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. gdy kwestionuje dokładność takich Danych osobowych lub sprzeciwia się ich przetwarzaniu. Poinformujemy Użytkownika o zniesieniu ograniczeń dotyczących przetwarzania. Jeśli udostępniliśmy Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w miarę możliwości poinformujemy je o ograniczeniach. Jeśli to możliwe i zgodne z prawem, w momencie otrzymania wniosku przekażemy również informację o tym, komu udostępniliśmy Dane osobowe Użytkownika, aby umożliwić nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Prawo do przenoszenia danych

Od 25 maja 2018 r. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas swoich Danych osobowych, które zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody lub które są konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem w zakresie, w jakim jest to możliwe. Dane osobowe Użytkownika zostaną mu przekazane w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania jego Danych osobowych. Postąpimy zgodnie z żądaniem, jeśli przetwarzamy te Dane osobowe na potrzeby Usługi, marketingu bezpośredniego lub w innych celach. Jeśli jednak Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem i przedstawimy istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, będziemy kontynuować przetwarzanie tych danych. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami, jak wskazano w części „Kontakt”. Należy pamiętać, że w momencie przesłania wniosku poprosimy o potwierdzenie tożsamości Użytkownika.

Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i zbieraniem informacji

Użytkownik ma prawo odstąpienia od decyzji podjętych przez nas wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania jego Danych osobowych, co obejmuje profilowanie, które w sposób istotny wywołują u Użytkownika skutki prawne, chyba że takie profilowanie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej między Użytkownikiem a nami lub jeśli otrzymaliśmy wyraźną zgodę Użytkownika.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli bazujemy na zgodzie na przetwarzanie Danych osobowych, Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie mieć zastosowania do ani wpływu na wcześniej przetworzone dane, które zostały przetworzone przed otrzymaniem przez nas wycofania zgody.

Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych

Obawy dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności, w tym sposobu, w jaki przetworzyliśmy Dane osobowe Użytkownika, można zgłosić organowi ochrony danych, upoważnionemu do przyjęcia takich obaw.

Jeśli Użytkownik ma u nas konto, możemy polecić skorzystanie z niektórych z przysługujących mu, wymienionych wyżej praw, za pomocą ustawień lub funkcji konta, albo poprzez całkowite usunięcie konta.

Podmioty danych z UE mogą skontaktować się z nami w sprawie tych praw, pisząc na adres privacyofficer@talentquest.com lub adresy wskazane w sekcji „Kontakt” poniżej.

Przedstawiciel w UE

Na naszego przedstawiciela do spraw RODO w Unii Europejskiej wyznaczyliśmy spółkę ePrivacy GmbH, z którą można się kontaktować pod następującym adresem:

ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Niemcy

https://www.eprivacy.eu

Osoby niepełnosprawne

Jeśli Użytkownik jest osobą niepełnosprawną i chce uzyskać dostęp do naszej polityki prywatności w innym formacie, prosimy o kontakt pod adresem privacyofficer@talentquest.com.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Jeśli podejmiemy decyzję o zmianie naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, opublikujemy te zmiany w niniejszym Oświadczeniu i wszelkich innych miejscach, które uznamy za stosowne, tak aby użytkownicy byli świadomi tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, udostępniamy te informacje.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Z tego powodu zachęcamy do częstego przeglądania tego dokumentu. W przypadku wprowadzenia znacznych zmian w niniejszym Oświadczeniu powiadomimy o tym fakcie tutaj, pocztą e-mail lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022 r.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących naszego Oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt:

Adres e-mail: privacyofficer@talentquest.com
Telefon: 404-266-9368
Faks: 404-266-2215

Adres pocztowy:
TalentQuest
One Midtown Plaza
1360 Peachtree St. NE, Suite 200
Atlanta, GA 30309

Back To Top