skip to Main Content

Privacybeleid

Het belang dat we hechten aan privacy

We vinden uw privacy belangrijk. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, verstrekken we deze verklaring over onze praktijken op het gebied van online informatie en de keuzes die u kunt maken voor de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Deze privacyverklaring is van toepassing op TalentQuest, LLC en haar dochterondernemingen (‘Talentquest’, ‘we’, ons’ of ‘onze’). In deze privacyverklaring verwijzen de woorden ‘u’ en ‘uw’ naar u, de gebruiker van onze diensten, als de partij die instemt met deze privacyverklaring.  Deze privacyverklaring omschrijft onze privacypraktijken voor informatie die we verzamelen via uw contacten met ons, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • het gebruiken van deze website en alle andere websites die het eigendom zijn van of worden beheerd door ons en die verwijzen of een link bevatten naar deze verklaring (de ‘websites’);
 • het gebruiken van de softwareapplicaties die we beschikbaar stellen voor gebruik op of via computers en mobiele apparaten (de apps);
 • het gebruiken of overwegen van onze producten en diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, onze Talent Insights™, Behavioral Assessments (gedragsbeoordelingen), Goals (doelstellingen), Performance (prestaties), Compensation (beloning), (360 Surveys (360-gradenenquêtes), Learning (onderwijs), Succession (opvolging), Connect (verbinding), en Analytics (analyses) (gezamenlijk de ‘diensten’);
 • het communiceren met onze klantenserviceafdeling, contact hebben met ons op social media, berichten plaatsen op onze pagina’s op social media en ons taggen in uw berichten op social media (gezamenlijk de ‘communicaties’);
 • het reageren op of bekijken van onze advertenties of deelnemen aan onze enquêtes, wedstrijden of promoties (de ‘deelnamemogelijkheden’).

De websites, de apps, de diensten, de communicaties en de deelnamemogelijkheden worden gezamenlijk de ‘diensten’ genoemd.   Deze privacyverklaring is ook van toepassing op persoonlijke informatie die we ontvangen van zakelijke partners of derden (zoals uw werkgever of potentiële werkgever). Meer informatie over de persoonlijke informatie die we verzamelen vindt u hieronder.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die toegankelijk zijn via onze websites.  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op enige door de gebruiker gegenereerde content en we zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacyinstellingen of beveiligingsmaatregelen die om die reden aanwezig zijn op de site. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, zelfs na verwijdering, kopieën van dergelijke gebruikerscontent zichtbaar kunnen blijven in gecachete en gearchiveerde pagina’s of als andere gebruikers uw gebruikerscontent hebben gekopieerd of opgeslagen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen

‘Persoonlijke informatie’ houdt in alle gegevens die u als persoon identificeren of betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. We verkrijgen persoonlijke informatie die betrekking heeft op u op verschillende momenten waarop u onze diensten gebruikt en via verschillende, hieronder beschreven bronnen.

 1. Identificerende gegevens We kunnen identificerende gegevens verzamelen, zoals uw voornaam, tweede naam, achternaam, meisjesnaam, alias, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, fysieke adres, geolocatie-informatie, IP-adres en geboortedatum en -plaats.
 2. Demografische informatie We kunnen demografische informatie verzamelen, zoals uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 3. Internetactiviteit We kunnen informatie verzamelen over internetactiviteit, zoals uw IP-adres, browserkenmerken, apparaat-ID’s en -kenmerken, versie besturingssysteem en verwijzende URL’s.
 4. Commerciële informatie We kunnen commerciële informatie verzamelen, zoals gekochte en/of gebruikte apps of diensten.
 5. Informatie op social media We kunnen informatie verzamelen via uw social media-account in overeenstemming met uw instellingen in de social media-dienst, zoals locatie, aanmeldingen, activiteiten, interesses, foto’s, statusupdates en overzicht van vrienden.
 6. Betalingsinformatie We kunnen betalingsinformatie verzamelen, zoals creditcard- of betaalkaartinformatie, bankrekeninginformatie en facturatie-informatie.
 7. Locatie-informatie We kunnen locatie-informatie verzamelen, zoals locatie gebaseerd op IP-adres of geolocoatie-informatie.
 8. Arbeidsinformatie We kunnen arbeidsinformatie verzamelen, zoals arbeidsverleden, namen en adressen van huidige en voormalige werkgevers, beroep of titel/rol, identificatiegegevens van werkgever/werknemer, onkosteninformatie, belasting- en inhoudingsinformatie, en contactgegevens voor noodgevallen.
 9. Geluidsopnames We kunnen geluidsopnames verzamelen, zoals telefoongesprekken met de klantenservice.
 10. Deducties We kunnen deducties verzamelen over uw marketing- en communicatievoorkeuren, interesses en andere kenmerken.

Waar we informatie verzamelen

 • Registratie op onze site: om deze site te kunnen gebruiken, moet u eerst een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
 • Van uw werkgever (of potentiële werkgever)(gezamenlijk ‘werkgever’) verzamelen we uw contactgegevens (zoals volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). We kunnen deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over de diensten op onze site.
 • Betalen voor diensten We verzamelen persoonlijke informatie van u om uw bestelling en aanvraag van diensten te kunnen uitvoeren.
 • Informeren naar onze diensten of informatie of materiaal bij ons aanvragen We verzamelen persoonlijke informatie van u om te reageren op uw verzoek om een offerte of informatie over onze diensten.
 • Contact opnemen met de klantenservice We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u contact met ons opneemt, onder andere wanneer u communiceert met ons via e-mail, fax of via online chatdiensten of contact opneemt met de klantenservice. Deze verbale communicaties kunnen worden opgenomen met het oog op kwaliteitsbewaking en training.
 • Social media We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze activiteiten of ons aanbod op social media. We kunnen ook toestaan dat u deelneemt aan wedstrijden gericht op het verstrekken van foto’s die u kunt delen met uw contacten op social media voor stemmen, gedeelde aanbiedingen of andere promoties.
 • Solliciteren We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u ervoor kiest online te solliciteren op een functie bij ons om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen.

TalentQuest is niet de enige eigenaar van de informatie die wordt verzameld op TalentQuest. Alle informatie die wordt ingezonden via deze site kan worden gedeeld met uw werkgever in verband met het gebruik van deze werkgever van de diensten en/of site van TalentQuest.

Hoe we uw informatie gebruiken

TalentQuest kan aan ons verstrekte persoonlijke informatie als volgt gebruiken:

 • Om onze producten en diensten aan te bieden en verstrekken en om de kernfuncties van ons bedrijf te ondersteunen.
 • Om diensten te verlenen of bestellingen uit te voeren, waaronder met u communiceren over onze diensten, een bestelbevestiging versturen, uw account registreren en onderhouden en reageren op verzoeken aan de klantenservice over de diensten die we verstrekken.
 • Om uw ervaring te personaliseren door content weer te geven op basis van uw interesses.
 • Om onze klantrelatie te onderhouden en u te voorzien van informatie over of veranderingen in onze websites, gebruiksvoorwaarden en/of deze privacyverklaring.
 • Voor interne bedrijfsprocessen, authenticatie, verlies- en fraudepreventie, openbare veiligheid en juridische functies. Voor direct marketingdoeleinden, waaronder u uitnodigen om deel te nemen aan wedstrijden, giveaways en promoties; om u informatie te sturen over onze producten of diensten; en om u informatie te sturen over nieuwe of bijgewerkte producten, of nieuws en informatie die u op een andere manier heeft aangevraagd via ons nieuwsbriefabonnement.
 • Om onderzoek, analyses en advertentie-activiteiten uit te voeren.
 • Om u uit te nodigen voor deelname aan gebruikersenquêtes of om u te vragen om feedback op deze website of onze producten.
 • Voor interne statistische, marketing- of operationele doeleinden, zoals het meten en begrijpen van trends in demografische gegevens van gebruikers, gebruikersgegevens, interesses van gebruikers, aankopen en andere trends onder onze gebruikers.
 • Om de veiligheid en integriteit van onze websites en ons bedrijf te beschermen.
 • Om schendingen van onze privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden, illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, of situaties waarin de wettelijke rechten van ons of van anderen in het gedrang kunnen komen te onderzoeken, te voorkomen, ons daartegen te verdedigen of andere acties daaromtrent te nemen.
 • Om de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven.

TalentQuest kan informatie over het gebruik van de site verzamelen, zoals de gebruikte soorten diensten en hoeveel gebruikers we dagelijks ontvangen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm verzameld zonder dat gebruikers individueel worden geïdentificeerd. TalentQuest kan deze geaggregeerde, niet-identificerende statistische gegevens gebruiken voor statistische analyses, onderzoek, marketing- of vergelijkbare promotionele doeleinden. Daarnaast analyseert TalentQuest geaggregeerde gegevens als onderdeel van voortdurende inspanningen om ons product te valideren en verbeteren.

Communicatie vanaf de site

 • Dienstgerelateerde aankondigingen – We sturen u dienstgerelateerde aankondigingen wanneer dat nodig is. Als u bijvoorbeeld deelneemt aan een functioneringsbeoordeling of een 360-gradenfeedbackenquête, sturen we u een melding via e-mail. In sommige gevallen, kunnen we u ook andere mededelingen/herinneringen sturen via e-mail gerelateerd aan het fuctioneringsmanagementproces. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze communicaties, die niet promotioneel van aard zijn. U kunt zich wel afmelden voor het 360-gradenfeedbackproces en de e-mails gerelateerd aan dat 360-gradenfeedbackproces door de in een dergelijke e-mail aangegeven afmeldingsprocedure te volgen. Als u helemaal geen e-mails wenst te ontvangen, dan heeft uw werkgever de optie om uw account te deactiveren.
 • Klantenservice – We communiceren met u in reactie op uw vragen, om de diensten te verstrekken die u aanvraagt en om uw account te beheren. We communiceren met u via e-mail of telefonisch, overeenkomstig uw redelijke aanwijzingen.

Hoe we uw persoonlijke informatie bekendmaken

We kunnen persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt als volgt bekendmaken:

 • Geaggregeerde informatie (niet-persoonlijk identificeerbaar) – We kunnen geaggregeerde gegevens bekendmaken voor validiteits-, betrouwbaarheids- en normatief onderzoek, hoewel in dergelijke analyses gegevens niet per persoon zullen worden geïdentificeerd.
 • Persoonlijk identificeerbare informatie – We delen GEEN persoonlijk identificeerbare informatie met derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen informatie die u verstrekt bekendmaken aan uw werkgever. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie te delen met bedrijven die diensten aan ons leveren of namens ons diensten leveren.  Hieronder valt het leveren van bepaalde diensten die beschikbaar zijn via onze website, zoals de leveranciers waarmee we samenwerken voor het uitvoeren van gedrags- en persoonlijkheidsbeoordelingen. In dergelijke gevallen eisen we van deze bedrijven dat zij voorzorgsmaatregelen nemen om uw informatie te beschermen.
 • Overname – Indien ons bedrijf of onze activa worden overgenomen door een ander bedrijf, neemt het overnemende bedrijf de verantwoordelijkheid op zich voor de door ons via de website verzamelde informatie en neemt het de rechten en plichten op zich met betrekking tot de via de website verzamelde informatie, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Wettelijk vereist – We maken uw persoonlijk identificeerbare informatie bekend (i) als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridisch proces, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen op basis van een afdwingbaar verzoek van de overheid of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, of (iii) wanneer we van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar een vermoede of feitelijke illegale activiteit.

Links naar andere sites

Onze websites kunnen links of integraties van derden bevatten of een co-branded dienst of dienst van een derde partij aanbieden (gezamenlijk ‘andere links en sites’). Via deze andere links en sites kunt u informatie (waaronder persoonlijke en andere informatie) rechtstreeks verstrekken aan de derde partij (waaronder bepaalde dienstverleners kunnen vallen), aan ons of aan beide. Omdat deze andere links en sites mogelijk niet door ons worden gehost of beheerd, zijn we niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere links en sites of de content die daarop wordt verstrekt.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de informatiepraktijken van deze andere links en sites. We raden u aan het privacybeleid van elk van deze andere links en sites aandachtig door te nemen.

Keuze/afmelden

Deelname aan de op onze site aangeboden diensten (bijv. functioneringsbeoordeling, doelmanagement, 360 feedback, selectie-evaluaties, opvolgingsplanning, leermanagement, contact beloningsmanagement en eventuele toekomstige diensten die we kunnen aanbieden) is gebaseerd op uw relatie met uw werkgever.  Als u besluit niet deel te nemen, dan moet dit worden besproken met uw werkgever.

Voor marketingberichten kunt u zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldknop die te vinden is in de e-mails.

Logbestanden

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan die op in logbestanden. Onder deze informatie vallen internetprotocol (IP) adressen, browsertype, internet service provider (ISP), verwijzende/exit-pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdsstempel en clickstreamgegevens.

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, support te verlenen, bewegingen van gebruikers op de site te volgen en om demografische informatie over ons gebruikersbestand in zijn totaliteit te verzamelen.

We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.
We gebruiken cookies als sessie-identifiers op onze servers.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker om informatie bij te houden. We gebruiken cookies op onze site. Wanneer onze site wordt bezocht, houden we gegevens bij over de activiteiten van de gebruiker op onze servers tijdens een sessie. Deze sessie is uniek te identificeren door middel van een tijdelijk sessietoken. Dit sessietoken slaan we op in het sessiecookie.

We gebruiken zowel Sessie-ID-cookies als persistente cookies. We gebruiken sessiecookies opdat u gemakkelijker door onze site kunt navigeren. Een sessie-ID-cookie verloopt wanneer u de browser afsluit en bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Een persistent cookie blijft gedurende langere tijd op uw hard drive staan. U kunt persistente cookies verwijderen door de aanwijzingen te volgen in het ‘help’-bestand van uw internetbrowser. (Klik hier voor meer informatie over cookies: microsoft.com/info/cookies.mspx)

We stellen een persistent cookie in om uw inlog-ID op te slaan, zodat u die maar één keer hoeft in te voeren.

Als u cookies afwijst, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige delen van onze site kan beperkt zijn.

Sommige internetbrowsers zijn begonnen met het aanbieden van wat vaak wordt aangeduid als ‘volg mij niet’-mechanismen voor browsergebruikers om automatisch privacyvoorkeuren aan te geven aan websites die ze bezoeken. Internetbrowsers zijn pas vrij recent begonnen met het toepassen van deze functies en er is nog geen consensus over welke stappen een website moet nemen wanneer een volg-mij-niet-signaal van de browser van een websitebezoeker wordt ontvangen of welke informatieverzamel- of gebruiksbeperkingen moeten worden toegepast wanneer een volg-mij-niet-signaal wordt ontvangen. Om die reden reageert onze website op dit moment niet op volg-mij-niet-signalen. We blijven de volg-mij-niet-ontwikkelingen volgen en het kan zijn dat we dit punt in de toekomst opnieuw bekijken.

We geven derden, zoals advertentienetwerken, geen toestemming om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen over de online activiteiten van een persoon gedurende bepaalde tijd en op verschillende websites wanneer de persoon gebruikmaakt van onze dienst.

Deze cookies zijn essentieel voor het aan u verstrekken van diensten die beschikbaar zijn via onze site en om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarom u heeft gevraagd niet worden verstrekt, en we gebruiken deze cookies alleen om u te voorzien van die diensten.

Door deze cookies weet onze site welke keuzes u maakt wanneer u onze site bezoekt. Het doel van deze cookies is om u te voorzien van een persoonlijkere ervaring en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u onze site bezoekt opnieuw moet selecteren.

Deze cookies verzamelen informatie over verkeer naar onze site en over hoe personen onze site gebruiken. De verzamelde informatie kan het soort informatie omvatten dat hierboven wordt beschreven in de sectie ‘Automatisch verzamelde informatie’. We gebruiken deze informatie om onze site efficiënter te laten werken, om algemene demografische informatie te verzamelen, de hoeveelheid activiteit op onze site te monitoren en de site te verbeteren. Voor dit doel gebruiken we Google Analytics. Google Analytics gebruikt zijn eigen cookies. U kunt hier meer informatie vinden over Google Analytics-cookies en hier over hoe Google uw gegevens beschermt. U kunt het gebruik van Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze site voorkomen door de hier beschikbare browserplugin te downloaden en installeren.

Deze cookies worden gebruikt wanneer u informatie deelt door een deelknop of ‘vind ik leuk’ (of vergelijkbare) knop te gebruiken op onze site of wanneer u uw account koppelt of onze content bezoekt op of via een sociale netwerksite zoals Facebook of Twitter. Het sociale netwerk zal registreren dat u dit heeft gedaan. Sociale netwerken gebruiken hun eigen cookies.

Deze cookies houden uw browsegewoontes bij om ons en externe advertentienetwerken in staat te stellen advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn. Deze cookies gebruiken informatie over uw browsegeschiedenis om u te groeperen met andere gebruikers die vergelijkbare interesses of browsegedrag hebben. Gebaseerd op de cookies die het externe advertentienetwerk instelt op onze site en andere sites, kunnen adverteerders op onze site en terwijl u websites van derden bezoekt advertenties weergeven die relevant kunnen zijn voor uw interesses. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, zoals hieronder beschreven, of zich afmelden voor het gebruiken van uw browsegedrag voor gericht adverteren. Bekijk het onderdeel ‘Gerichte online advertenties’ in de sectie ‘Uw keuzes’ van deze privacyverklaring voor afmeldinstructies.

Onder bepaalde Amerikaanse staatswetgeving kan de verzameling van gegevens via cookies van derden voor gericht adverteren en vergelijkbare doelen worden beschouwd als een ‘verkoop’. Klik hier om u af te melden voor geautomatiseerde verkoop van persoonlijke informatie.

Uw Californische privacyrechten

Verklaring voor inwoners van Californië

Deze PRIVACYVERKLARING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË is een aanvulling op de informatie in de bovenstaande privacyverklaring en is alleen van toepassing op bezoekers, gebruikers en anderen die wonen in de Amerikaanse staat Californië (‘consumenten’ of ‘u’). We nemen deze mededeling op in naleving van de California Consumer Privacy Act of 2018 (‘CCPA’) en andere Californische privacywetten. Eventuele termen die zijn gedefinieerd in de CCPA hebben dezelfde betekenis wanneer ze worden gebruikt in deze verklaring.

Persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en delen

Hier volgt een samenvatting van hoe we op dit moment persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen en hoe we de informatie de afgelopen 12 maanden hebben verzameld, gebruikt en gedeeld.

De afgelopen twaalf (12) maanden hebben we vooral de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld van consumenten:

 • Categorie A: Identificerende gegevens
  Voorbeelden: Echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identifier, online identifier Internet Protocol-adres, e-mailadres, accountnaam, socialezekerheidsnummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere vergelijkbare identificeren de gegevens.
  Verzameld: JA
 • Categorie B: Categorieën persoonlijke informatie vermeld in de California Customer Records wet (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
  Voorbeelden: Een naam, socialezekerheidsnummer, fysieke kenmerken of omschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, nummer van rijbewijs of staatidentificatiekaart, opleiding, arbeidssituatie, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, bankkaartnummer of andere financiële informatie. Bepaalde persoonlijke informatie in deze categorie kan overlappen met andere categorieën.
  Verzameld: JA
 • Categorie C: Beschermde classificatiekenmerken onder de Californische of Amerikaanse federale wet.
  Voorbeelden: Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afkomst, nationale herkomst, staatsburgerschap, religie of geloofsbelijdenis, burgerlijke staat, medische conditie, fysieke of mentale beperking, sekse (waaronder geslacht, geslachtsidentiteit, geslachtsuitdrukking, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, status als veteraan of militair, genetische informatie (inclusief overerfbare genetische informatie).
  Verzameld: JA
 • Categorie D: Commerciële informatie
  Voorbeelden: Registratie van aangekochte, verkregen of in overweging genomen persoonlijke eigendommen, producten of diensten, of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenissen of neigingen.
  Verzameld: JA
 • Categorie E: Biometrische informatie
  Voorbeelden: Fysiologische, biologische en gedragskenmerken die kunnen worden gebruikt om de individuele identiteit van te stellen, zoals iris- of netvliesafbeeldingen, vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en stemafdrukken, toetsaanlagpatronen of -ritmes.
  Verzameld: NEE
 • Categorie F: Activiteit op het internet of vergelijkbaar netwerk.
  Voorbeelden: Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie.
  Verzameld: JA
 • Categorie G: Geolocatiegegevens
  Voorbeelden: Exacte locatie, bijv. afgeleid van gps-coördinaten of telemetrische gegevens.
  Verzameld: JA
 • Categorie H: Zintuiglijke informatie
  Voorbeelden: Geluidsopnames tijdens trainingssessie
  Verzameld: JA
 • Categorie I: Professionele of werkgerelateerde informatie.
  Voorbeelden: Eerder of huidig arbeidsverleden en eerdere of huidige fuctioneringsbeoordelingen.
  Verzameld: JA
 • Categorie J: Niet-openbare persoonlijke identificeerbare informatie (zoals gedefinieerd door FERPA).
  Voorbeelden: Naam, adres, socialezekerheidsnnummer, biometrische registratie, andere indirecte identificerende gegevens zoals geboortedatum en -plaats of meisjesnaam van moeder en andere informatie die is gekoppeld of gekoppeld kan worden aan een student en op basis waarvan een derde de student kan identificeren.
  Verzameld: JA
 • Categorie K: Informatie afgeleid van andere persoonlijke informatie
  Voorbeelden: Profiel dat voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, neigingen, gedrag, houdingen, intelligentie, bekwaamheden en aanleg van een persoon weergeeft.
  Verzameld: JA

We verkrijgen de hierboven vermelde categorieën persoonlijke informatie uit de volgende categorieën informatiebronnen:

 • Direct en indirect van onze klanten of vertegenwoordigers.
 • Direct en indirect van consumenten. Bijvoorbeeld door informatie die we verzamelen van onze klanten terwijl we diensten aan hen verstrekken.
 • Direct en indirect van activiteit op onze websites. Bijvoorbeeld uit informatie ingezonden via onze websiteportal of automatisch verzamelde gegevens over websitegebruik.
 • Van derden die contact met ons hebben in verband met de diensten die we verlenen.

Gebruik van persoonlijke informatie

We kunnen de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken of bekendmaken voor één of meer van de volgende zakelijke doeleinden:

 • Om te voldoen aan de reden waarom de informatie wordt verstrekt.
 • Om u te voorzien van de informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om u te voorzien van e-mailwaarschuwingen, eventregistraties en andere meldingen over onze producten of diensten, of events of nieuwsitems, die u kunnen interesseren.
 • Om aan onze verplichtingen te voldoen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit alle contracten die tussen u en ons zijn gesloten, inclusief voor de facturering en inning.
 • Om onze website te verbeteren en de inhoud daarvan aan u te presenteren.
 • Voor tests, onderzoek, analyses en productontwikkeling.
 • Zoals nodig of toepasselijk voor het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze klanten of anderen.
 • Om te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften.
 • Zoals aan u beschreven wanneer uw persoonlijke informatie wordt verzameld of zoals anderszins uiteengezet in het CCPA.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen of de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken voor wezenlijk andere, niet-verwante of onverenigbare doeleinden zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Persoonlijke informatie delen

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een derde voor een zakelijk doel. Wanneer we persoonlijke informatie bekendmaken voor een zakelijk doel, gaan we een contract aan dat het doel omschrijft en vereist dat de ontvanger de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelt en deze niet gebruikt voor enig ander doel dan het uitvoeren van het contract.

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke informatie bekendgemaakt voor een zakelijk doel:

Categorie A: Identificerende gegevens Categorie B: Categorieën persoonlijke informatie vermeld in de Categorieën Customer Records wet. Categorie C: Beschermde classificatiekenmerken onder de Californische of Amerikaanse federale wet. Categorie I: Professionele of werkgerelateerde informatie.

We maken uw persoonlijke informatie voor een zakelijk doel bekend aan de volgende categorieën derden:

 • Onze gelieerde partijen
 • Dienstverleners
 • Werkgevers/derden waarvoor u ons toestemming verleent om uw persoonlijke informatie aan hen bekend te maken in verband met producten of diensten die we verstrekken.

In de afgelopen 12 maanden hebben we geen persoonlijke informatie verkocht.  We hebben persoonlijke informatie gedeeld met uw werkgever en onze dienstverleners zoals hierboven omschreven. De CCPA geeft een brede definitie van verkopen; daarom kan bijvoorbeeld het feit dat we analysetools gebruiken op onze website beschouwd worden als verkopen onder de huidige Californische wetgeving. Dit heeft tot gevolg dat, zelfs wanneer we niet betaald krijgen voor de informatie en de ontvanger de informatie gebruikt voor zijn eigen doeleinden, alleen al het bekendmaken van de persoonlijke informatie aan de ontvanger beschouwd kan worden als een verkoop onder de CCPA.

Uw privacyrechten

Onder de CCPA heeft u de volgende rechten:

Toegang tot informatie en recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om te verzoeken dat we bepaalde informatie aan u bekendmaken over uw persoonlijke informatie die we de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gebruikt. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek ontvangen en bevestigen, zullen we het volgende aan u bekendmaken:

 • De categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelden.
 • De categorieën informatiebronnen voor de persoonlijke informatie die we over u verzamelden.
 • Ons zakelijk of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van de persoonlijke informatie.
 • De categorieën derde partijen met wie we de persoonlijke informatie delen.
 • De specifieke persoonlijke informatie die we over u verzamelden (ook een verzoek om dataportabiliteit genoemd).
 • Als we uw persoonlijke informatie verkochten of bekendmaakten voor een zakelijk doel, twee aparte overzichten met:
  verkopen, waarop de categorieën persoonlijke informatie worden aangegeven die door elke categorie ontvanger werd gekocht; en
 • bekendmakingen voor een zakelijk doel, waarop de categorieën persoonlijke informatie staan die door elke categorie ontvanger werd verkregen.

Recht op verwijderingsverzoek

U heeft het recht om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie verwijderen die we van u verzamelden en bewaarden, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek ontvangen en bevestigen, zullen we uw persoonlijke informatie verwijderen uit onze bestanden (en onze dienstverleners de opdracht geven hetzelfde te doen), tenzij er een uitzondering geldt.

Recht op toegang, dataportabiliteit en verwijdering uitoefenen
Om het hierboven beschreven recht op toegang, dataportabiliteit en verwijdering uit te oefenen, moet u een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons indienen door:

Alleen u of een bij de Secretary of State van Californië geregistreerde persoon die u toestemming geeft om namens u te handelen, kan een verifieerbaar consumentenverzoek doen met betrekking tot uw persoonlijke informatie U kunt ook een verifieerbaar consumentenverzoek indienen namens uw minderjarige kind, voor zover we informatie over minderjarigen hebben. We zullen de ontvangst van de aanvraag binnen 10 werkdagen bevestigen en daarbij ons verificatieproces beschrijven. Als we uw identiteit kunnen verifiëren, zullen we binnen 45 kalenderdagen op uw aanvraag reageren. Voor aanvragen voor het verwijderen van gegevens is een aparte bevestiging nodig dat u inderdaad uw gegevens wilt laten verwijderen.

U mag slechts twee keer binnen een periode van 12 maanden een verifieerbaar consumentenverzoek indienen voor toegang tot gegevens of dataportabiliteit. Het verifieerbare consumentenverzoek moet:

 • voldoende informatie bevatten waardoor we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie verzamelden of een geautoriseerde vertegenwoordiger;
 • een voldoende gedetailleerde omschrijving van uw verzoek geven, zodat we deze goed kunnen begrijpen, evalueren en beantwoorden.

We kunnen niet reageren op uw aanvraag of u persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit of autoriteit om de aanvraag te doen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft. Voor het indienen van een verifieerbaar consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. We zullen persoonlijke informatie die is verstrekt in een verifieerbaar consumentenverzoek alleen gebruiken om de identiteit van de aanvrager of autoriteit om het verzoek te doen te verifiëren.

Reactietijd en vorm
We streven ernaar om binnen 45 dagen na ontvangst te reageren op een verifieerbaar consumentenverzoek. Als we meer tijd nodig hebben (maximaal 90 dagen), zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de extra benodigde tijd. Als u een account bij ons heeft, sturen we onze schriftelijke reactie naar dat account. Als u geen account bij ons heeft, sturen we onze schriftelijke reactie per post of elektronische, afhankelijke van uw voorkeur. Alle bekendmakingen die we verstrekken hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan het ontvangst van het verifieerbare consumentenverzoek. In het antwoord dat we geven wordt ook uitgelegd waarom we een aanvraag niet kunnen inwilligen, indien van toepassing. Voor dataportabiliteitsverzoeken kiezen we een vorm waarin we u de persoonlijke informatie verstrekken die gemakkelijk bruikbaar is en die u in staat zou moeten stellen de informatie ongehinderd van de ene entiteit naar de andere entiteit over te dragen.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare consumentenverzoek, tenzij deze buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we bepalen dat voor het verzoek kosten billijk zijn, vertellen we u waarom we die beslissing hebben genomen en geven we u een schatting van de kosten voordat we uw verzoek voltooien.

Non-discriminatie

We zullen niet tegen u discrimineren omdat u een van uw CCPA-rechten uitoefent. Tenzij toegestaan onder de CCPA, zullen we:

 • u geen goederen of diensten weigeren;
 • u geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, ook niet via het toekennen van kortingen of andere voordelen, of het heffen van boetes;
 • u geen goederen of diensten leveren van een ander niveau of andere kwaliteit;
 • niet voorstellen dat u een andere prijs of tarief krijgt voor goederen of diensten of goederen of diensten van een ander niveau of andere kwaliteit.

Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie

Als uw persoonlijk identificeerbare informatie wijzigt, kunt u deze bijwerken door de wijziging door te voeren op uw persoonlijke profielpagina of door een e-mail te sturen van de administratie van uw bedrijf. U krijgt toegang tot uw profielpagina door te klikken op de profiellink op de startpagina van TalentQuest.

Toegang tot aan talent- en prestatiemanagement gerelateerde gegevens die worden bewaard door TalentQuest (zoals evaluaties of 360-gradenfeedbackrapporten) wordt naar goeddunken van uw werkgever verleend.

Beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijk identificeerbare informatie is belangrijk voor ons. Wanneer u informatie invoert, versleutelen we die informatie met secure socket layer-technologie (SSL). (Wilt u meer informatie over SSL, volg dan deze link http://www.verisign.com/ssl/ssl-information-center/how-ssl-security-works/)

We hanteren algemeen geaccepteerde industriestandaarden voor het beschermen van persoonlijk identificeerbare informatie die bij ons wordt ingediend, tijdens het verzenden én als we die informatie hebben ontvangen. Geen enkele methode voor het verzenden van gegevens via het internet of methode voor elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel we ons inspannen om commercieel acceptabele methodes te gebruiken voor het beschermen van uw persoonlijke informatie, kunnen we daarom niet de absolute veiligheid van deze gegevens garanderen.

Als u vragen heeft over de veiligheid op onze site, kunt u ons een e-mail sturen via privacyofficer@talentquest.com.

Privacy van kinderen

Onze website is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen of ontvangen niet bewust persoonlijke informatie van hen. In beperkte gevallen kunnen onze klanten onze apps gebruiken om persoonlijke informatie van kinderen tussen 13 en 16 jaar te verzamelen en te verwerken, maar alleen met toestemming van een ouder of voogd.  Als u een ouder of voogd bent en van mening bent dat we onbedoeld persoonlijke informatie hebben verzameld van uw kind, informeer ons dan onmiddellijk door een e-mail te sturen naar privacyofficer@talentquest.com.

Internationale gegevensoverdracht

We zijn internationaal actief en kunnen daarom persoonlijke informatie versturen naar andere landen, waaronder van de EER en Canada naar de Verenigde Staten voor verwerking en opslag en India voor verwerking afhankelijk van de diensten die u gebruikt. Informatie die wordt verzameld via deze website kan worden verzonden naar servers die zich bevinden in de Verenigde Staten of Canada. Door onze site te gebruiken, geeft u toestemming voor de overdracht van deze gegevens en voor ons gebruik van dergelijke gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Bevindt u zich in de EER, bezoek dan onze EU-VS Privacy Shield privacyverklaring voor informatie over uw rechten met betrekking tot persoonlijke informatie.

Op 16 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie het Privacy Shield ongeldig verklaard als overdrachtsmechanisme voor gegevens tussen bedrijven in de EU de bedrijven in de VS.  Hoewel het Privacy Shield ongeldig werd verklaard, zal TalentQuest zich houden aan haar toezeggingen met betrekking tot persoonlijke informatie uit de EU die werden overgedragen in overeenstemming met het Privacy Shield vóór 16 juli 2020.  TalentQuest is van plan in de toekomst andere overdrachtsmechanismen te gebruiken voor de overdracht van gegevens.

Betrokkenen in de EU

Deze sectie is op u van toepassing als u een betrokkene bent in de EU (voor dit doel omvat verwijzing naar de EU ook het Verenigd Koninkrijk en de EER-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen en, waarvan toepassing, Zwitserland). TalentQuest is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens die worden verstrekt aan TalentQuest met betrekking tot de sites en diensten. Tenzij u ons toestemming heeft gegeven voor ons onafhankelijke gebruik van uw persoonsgegevens of wanneer we een andere wettelijk grondslag hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, handelen we uitsluitend als gegevensverwerker van persoonsgegevens die we verwerken via de diensten, zoals omschreven in de sectie ‘Persoonlijke informatie die we automatisch verzamelen door uw gebruik van de diensten’ hierboven. We hanteren de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor dergelijke verwerking. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, zoals hieronder verder omschreven.
 • Het verwerken van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de dienst of wanneer u op andere wijze vragen over onze dienst verstuurt en het verwerken van deze gegevens is nodig om te reageren op uw verzoek of om het verzoek te implementeren voordat u een contract aangaat met ons of een verwerkingsverantwoordelijke die onze diensten gebruikt.
 • We gebruiken accountgerelateerde gegevens om accounts in te stellen voor gebruikers van de dienst en om die accounts te beheren en ondersteunen (zoals gebruikersnamen, emailadressen en facturatie-informatie), u toegang te geven tot de dienst, contact met u op te nemen over uw gebruik van de dienst of u te informeren over belangrijke wijzigingen in de dienst. Dergelijk gebruik is nodig voor het uitvoeren van het contract tussen u en ons.
 • Via e-mail of door middel van andere elektronische communicatiemiddelen kunnen we u informatie sturen over onze nieuwe producten of diensten of andere promoties als u toestemming geeft om ze te ontvangen. Als u zich niet heeft aangemeld voor deze marketingmails, doen we dit ofwel omdat we vertrouwen op een uitzondering op de opt-in-vereisten of omdat we een legitiem belang hebben om het succes van ons bedrijf te bevorderen.
 • Ons gebruik van gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de site en of de dienst zoals hierboven omschreven is nodig voor ons legitieme belang in het begrijpen van hoe u de site en de dienst gebruikt om uw ervaring op de site en met ons dienstenaanbod te verbeteren.
  We hebben ook een legitiem belang in het aggregeren en/of anonimiseren of de-identificeren van de informatie die we verzamelen via onze site en/of dienst en het gebruiken van deze informatie voor onze zakelijke doelen, zoals hierboven omschreven.
 • Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen, zorgen we ervoor dat we de eventuele impact op u en uw rechten uit hoofde van gegevensbeschermingswetten in overweging nemen en tegen elkaar afwegen. Onze legitieme zakelijke belangen tellen niet automatisch zwaarder dan uw belangen – we zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor activiteiten waarbij de impact op u zwaarder telt dan onze belangen, tenzij we uw toestemming hebben voor de verwerkingsactiviteiten of wanneer die activiteiten anderszins wettelijk worden vereist of toegestaan. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op onze legitieme belangen, zoals hieronder verder beschreven.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de redelijke stappen die we kunnen nemen om uw identiteit te verifiëren met betrekking tot uw verzoeken, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

Als u ons dit vraagt, zullen we bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, u een kopie verstrekken van die persoonsgegevens (samen met bepaalde andere details). Als u extra kopieën nodig heeft, kan het zijn dat we daarvoor redelijke kosten in rekening moeten brengen.

Recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die we beheren onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ze te rectificeren of aan te vullen. Opmerking: Het kan zijn dat we informatie die is verkregen van een derde, zoals een overheidsinstantie of andere gegevens waarop we geen controle kunnen uitoefenen, niet kunnen corrigeren. In dat geval moet u rechtstreeks contact opnemen met die derde partij. Als we uw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden, zullen we hen waar mogelijk informeren over de rectificatie. Als u ons dat vraagt, zullen we waar mogelijk en wettelijk toegestaan u ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Recht op vergetelheid

U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te wisten of verwijderen en in bepaalde omstandigheden zullen we dat doen, zoals wanneer we de gegevens niet langer nodig hebben (het kan zijn dat we uw gegevens niet verwijderen wanneer andere belangen zwaarder tellen dan uw recht op vergetelheid, bijvoorbeeld wanneer de wet vereist dat we de gegevens bewaren). Als we uw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden, zullen we hen waar mogelijk informeren over de verwijdering. Als u ons dat vraagt, zullen we waar mogelijk en wettelijk toegestaan u ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden mag u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of ‘blokkeren’, zoals wanneer u de juistheid van die persoonsgegevens betwist of bezwaar maakt tegen onze verwerking ervan. We zullen u informeren voordat we beperkingen op de verwerking opheffen. Als we uw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden, zullen we hen waar mogelijk informeren over de beperking. Als u ons dat vraagt, zullen we waar mogelijk en wettelijk toegestaan u ook vertellen met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Recht op dataportabiliteit

Met ingang van 25 mei 2018 heeft u het recht om de persoonsgegevens van ons te verkrijgen die u aan ons heeft gegeven of die nodig zijn om een contract met u uitvoeren, voor zover die gegevens beschikbaar zijn. We geven u uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Recht om bezwaar te maken

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, en dat zullen we doen als we uw persoonsgegevens verwerken voor de dienst, voor direct marketing of anderszins. Als we echter vertrouwen op een legitiem belang voor het verwerken van de persoonsgegevens en we dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking, dan kunnen we doorgaan; of u kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven onder ‘Contact opnemen’. Wanneer u een verzoek indient, wordt u gevraagd om uw identiteit te verifiëren.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U heeft het recht om vrij te zijn van beslissingen die we nemen op basis van alleen een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, die een belangrijk juridisch effect op u heeft, tenzij een dergelijke profilering noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons, of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht om toestemming in te trekken

Als we vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Uw intrekking van toestemming zal niet van toepassing of invloed zijn op de eerdere verwerking van gegevens die werden verwerkt voorafgaand aan onze ontvangst van uw intrekking van toestemming.

Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Als u zich zorgen maakt over onze privacy praktijken, met inbegrip van de manier waarop we met uw Persoonlijke Informatie zijn omgegaan, kunt u dit melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze zorgen te horen.

Als u een account bij ons heeft, dan kunnen we u vragen om een deel van de bovengenoemde rechten uit te oefenen via accountinstellingen of functies, of door uw account te verwijderen.

Betrokkenen in de EU kunnen contact met ons opnemen over deze rechten via privacyofficer@talentquest.com of op het adres dat staat vermeld in de sectie Contact opnemen hieronder.

Vertegenwoordiger in de EU

We hebben ePrivacy GmbH aangewezen als onze AVG-vertegenwoordiger in de Europese Unie. Zij zijn te bereiken op:

ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Duitsland

https://www.eprivacy.eu

Persoon met beperkingen

Als u een beperking heeft en toegang nodig heeft tot ons privacybeleid in een andere vorm, neem dan contact met ons op via privacyofficer@talentquest.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als we besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, dan publiceren we die wijzigingen in deze privacyverklaring en op alle andere plekken die we toepasselijk achten, zodat u zich bewust bent van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we die eventueel bekendmaken.

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen, neem de verklaring daarom regelmatig door. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de verklaring, zullen we u hier, via e-mail of door een melding op ons startpagina informeren.

Laatste keer bijgewerkt: 3 juni 2022

Heeft u vragen of suggesties met betrekking tot onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

E-mailadres: privacyofficer@talentquest.com
Telefoonnummer: +1 404 266 9368
Fax: +1 404 266 2215

Postadres:
TalentQuest
One Midtown Plaza
1360 Peachtree St. NE, Suite 200
Atlanta, GA 30309, VS

Back To Top